• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Awaria wodociągu w ulicy Harcerzy

Na skrzyżowaniu ulic Harcerzy i Topolowej miała miejsce awaria wodociągu. Do jej usunięcia przystąpiono w dniu dzisiejszym o godzinie 5.00 rano. Konieczne było wycięcie w dwóch miejscach nawierzchni asfaltowej. Po odkopaniu wodociągu okazało się, że przyczyną awarii było skorodowanie stalowego przewodu wodociągowego w miejscu przejścia przewodów przez rów melioracyjny w ulicy Harcerzy. W celu usunięcia awarii konieczne było wycięcie rury przepustowej, wymiana skorodowanego odcinka stalowej rury na przewód z polietylenu oraz montaż nowych kolan żeliwnych.

Strony internetowe Lębork MiroArt