• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Informacja

W związku z koniecznością dostosowania do aktualnego stanu prawnego zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków MPWiK sp. z o.o. w Lęborku przeprowadza aktualizację obowiązujących umów.

Z uwagi na powyższe sukcesywnie doręczane będą zaktualizowane umowy/aneksy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków celem podpisania i dostarczenia do MPWiK.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości prosimy o dostarczenie do MPWiK numeru księgi wieczystej lub dokumentu potwierdzającego władanie nieruchomością celem dostosowania do aktualnego właściciela.
  
Ewentualne uwagi i zapytania dot. aktualizacji umów prosimy kierować do: 
Działu Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
pod numer telefonu:  598634785
lub e-mail:  mpwik@wodociagi.lebork.pl
Strony internetowe Lębork MiroArt