• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Inwestycje na ul. Mazowieckiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku w ubiegłym tygodniu rozpoczęło działania inwestycyjne na ul. Mazowieckiej. Aktualnie trwają prace związane z ułożeniem nowego kolektora sanitarnego oraz odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są w trudnych warunkach gruntowych - głębokie wykopy muszą być odwadniane za pomocą zestawu igłofiltrów, tak by w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami sztuki budowalnej moża było wykonać roboty montażowe.

Prowadzenie prac utrudnia dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Mazowieckiej. MPWIK wykonało nową, tymczasową drogę dojazdową by te utrudnienia w jak najmniejszym stopniu były odczuwane przez inwestorów prowadzących budowy na okolicznych działkach. Działania MPWiK powinny zakończyć się 16 maja 2014. 

Strony internetowe Lębork MiroArt