• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Kolejny etap budowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego na terenie oś. Wschód.

Trwają prace związane z układaniem kolektorów kanalizacji sanitarnej i przewodów sieci wodociągowej na terenie osiedla Wschód. Aktualnie budowany jest główny kolektor sanitarny o średnicy fi 400 mm. Do dnia dzisiajszego wykonano ok. 300 metrów przewodu z rur kamionkowych. Specjalistyczne prace montażowe na glębokości do 3 metrów wykonywało na zlecenie Spółki Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe HINC z Kartuz. 

W ciągu najbliższego czasu powyższe prace montażowe będą kontynuowane.

W dniu dzisiejszym MPWIK rozpoczął budowę sieci przewodów wodociągowych. W roku 2014 zaplanowano budowę co najmniej 1,5 km przewodu wodociągowego o zróżnicowanych średnicach - od fi 250 do 100 mm.

Strony internetowe Lębork MiroArt