• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Wielkopolskiej

W ostatnim czasie zakończono prace budowlane na terenie Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Wielkopolskiej. Prace polegały na wymianie urządzeń sterowania i automatyki. Dodatkowo zagospodarowano teren wokół LPŚ. Wykonawca wyłoniony na podstawie przetargu wykonał nawierzchnię z kostki brukowej oraz ogrodził teren Przepompowni.

Strony internetowe Lębork MiroArt