• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

MPWiK wymienia tabor samochodowy.

MPWiK dokonało zakupu dwóch nowych samochodów osobowo-ciężarowych. Zakup podyktowany był koniecznością wymiany starych, wyeksploatowanych pojazdów. Jeden z nich zakupiony był jeszcze w 2000 roku, drugi w 2002 r. Ich stan techniczny nie zapewniał poprawnej eksploatacji i wymagał ciągłych nakładów finansowych na remonty i naprawy. Pierwszy nowy samochód trafił do działu obsługi klienta - służyć będzie do bieżącej wymiany wodomierzy oraz radiowego odczytu wodmierzy. Drugie auto wykorzystywane będzie przez ekipię remontowo-elektryczną, służyć będzie do wykonywania codziennych przeglądów elektrycznych obiektów Spółki oraz lokalnych przepompowni ścieków oraz zabezpieczać będzie wyjazdy związane z awariami występującymi na Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków lub Głównej Przepompowni Ścieków.

Nowe samochody zakupione zostały w wersji trzy osobowej z kratką i wyposażone zostały w indywidualnie dopasowaną zabudowę oraz podstawowe narzędzia elektryczne i mechaniczne. W samochodzie "wodomierzowym" dodatkowo znalazły się mały agregat prądotwórczy i przewoźna pompa do odwadaninia studni wodomierzowych. Takie rozwiązania zapewniają dobre planowanie i skuteczne działania ekipy "wodomierzowej" i "remontowej".

Samochody zostały oznaczone czytelnym logiem wodociągów, tak by mieszkańcy naszego miasta mogli je niezawodnie rozpoznać. Jest to szczególnie ważne gdy nasze samochody, w trakcie pełnienia czynności eksploatacyjnych lub awaryjnych stanowią czasowe utrudnie w ruchu drogowym lub zajmują miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców.

Strony internetowe Lębork MiroArt