• Wodociągi Lębork
 • Wodociągi Lębork
 • Wodociągi Lębork
 • Wodociągi Lębork

Nowa propozycja dla klientów MPWiK

Informujemy, że od 4.11.2013 (poniedziałek) wprowadzamy dla naszych klientów możliwość korzystania z nowej formy rozliczeń jaką jest EBOK (elektroniczne biuro obsługi klienta). System wprowadzany w MPWiK w pierwszym etapie jest adresowany tylko do klientów indywidulnych mających podpisaną umowę z MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku dotyczącą korzystania z wody na cele mieszkaniowe. W kolejnych etapach planujemu udostępnienie systemu dla wspólnot mieszkaniowych (rozliczenia elektroniczne dotyczyć będą tylko wodomierza głównego).

 

Założenie konta w systemie EBOK oznacza:

 • uzyskanie możliwości wglądu do dokumentów rozliczeniowych, które zawierają (saldo płatności, obrazy faktur, terminy płatności, okresy rozliczeniowe)
 • uzyskanie możliwości podawania stanów wodomierzy – stany wodomierzy należy podawać maksymalnie raz na miesiąc w dniach od 25 do ostatniego dnia miesiąca. Nie podanie aktualnego odczytu w wyznaczonym terminie powoduje automatyczny powrót do rozliczenia dwumiesięcznego i zablokuje możliwość podawania stanu wodomierza przez system e-bok
 • możliwość wykonywania symulacji bieżących płatności
 • możliwość uzyskania obrazu prognozowanej faktury za wybrany przez klienta okres
 • umożliwienie użytkownikom serwisu analizy własnego, ogólnego salda rozliczeń
 • zmianę okresu rozliczeniowego klienta z dwóch do jednego miesiąca
 • możliwość wysłania wiadomości drogą elektroniczną bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta Spółki.

 

Procedura założenia konta w systemie EBOK:

 1. Na stronie www.wodociagi.lebork.pl wejść w zakładkę e-bok
 2. W nowym oknie przeglądarki należy kliknąć link FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 3. Po zapoznaniu się z REGULAMINEM (link na dole strony) należy wypełnić wszystkie pola. Po zaznaczeniu pól WYRAŻAM ZGODĘ i AKCEPTUJĘ REGULAMIN wysłać wypełniony formularz – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
 4. Wysłany formularz trafia do Działu Obsługi Klienta, gdzie podane dane są weryfikowane przez pracownika Spółki. W zależności od ilości zgłoszeń proces weryfikacji może trwać do 5 dni roboczych. Po zakończeniu weryfikacji na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o akceptacji oraz indywidualny identyfikator oraz hasło dostępu. Podane hasło dostępu należy zmienić w trakcie pierwszego logowania do systemu!
 5. Zasady korzystania z systemu e-bok MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku określa zaakceptowany regulamin (dostępny jest również na stronie www.wodociagi.lebork.pl)

 

Strony internetowe Lębork MiroArt