• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Remont infrastuktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Legionów Polskich

W trakcie modernizacji nawierzchni asfaltowejj ul. Legionów Polskich wykonanej przez Gminę, Przedsiębiorstwo przystąpiło do robót związanych z poprawą funcjonaownia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w remontowanej ulicy. 

Prace polegały na wymianie i regulacji dziesięciu sztuk studni kanalizacynych, montażu nowych, nowoczesnych i wytrzymałych włazów zlokalizowanych w pasie jezdnym oraz montażu nowych zasuw odcinających na sieci wodociagowej. Powyższe działania wynikają z założenia podjętego w Spółce, by pod nowymi lub remontowanymi nawierzchniami  ulic i chodników nie pozostawiać starej infrastuktury technicznej.

Prace sfinansowane zostały ze środków własnych Spółki.

Strony internetowe Lębork MiroArt