• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków

W dniu wczorajszym gościliśmy w naszym przesiębiorstwie przedstawicieli Gdańskiej Fundacji Wody oraz specjalistów z duńskich firm działających w branży wodociągowo kanalizacyjnej. Było to już drugie spotkanie dotyczące współpracy mającej na celu optymalizację kosztów związanych z funkcjonowowaniem oczyszczalni ścieków w Lęborku. Specjalisci duńskich koncernów - Middelfart, EnviDan, Picca, DHI wspólnie z pracownikami MPWiK dokonali analizy ciągów technologicznych i parametrów pracy urządzeń technologicznych. Kolejnym etapem wspólnych prac będzie opracowanie zakresu  i harmonogramu koniecznych do podjęcia  działań.

Nawiązanie współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku ze specjalistami z Danii możliwe było dzięki zaangażowaniu Gdańskiej Fundacji Wody. Wspólne działanie może przynieść wymierne korzyści w postaci dalszego obniżania kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Strony internetowe Lębork MiroArt