MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2706, 2013
Trwają prace w rejonie ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego

Trwają prace w rejonie ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego

W związku z planownym przez Gminę Miejską Lębork remontem nawierzchni w ciągu ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego, MPWIK prowadzi od kliku dni prace związane z naprawą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przewężenie przyłącza wodociągowego

Przewężenie przyłącza wodociągowego

2606, 2013
Przewężenie przyłącza wodociągowego

Nowa wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Rady Miejskiej

2105, 2013
Informacja

Informacja

W związku z koniecznością dostosowania do aktualnego stanu prawnego zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków MPWiK sp. z o.o. w Lęborku przeprowadza aktualizację obowiązujących umów.
2706, 2012
Nowa wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Nowa wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)
1611, 2011
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858