MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

0709, 2013
Awarie przyłączy wodociągowych

Awarie przyłączy wodociągowych

Na przestrzeni ostatnich tygodni wystąpiło kilka poważnych awarii przyłączy wodociągowych do indywidualnych obiektów. Usuwanie awarii bardzo komplikuje wykonywanie przez Spółkę zadań inwestycyjnych i innych czynności związanych z harmonogramem eksploatacyjnym. Priorytetem w Spółce jest jakość świadczenia usług a co się z tym wiąże szybkość usuwania wszelkich awarii związanych z ciągłością dostawy usług. Z tego powodu czas usuwania awarii na sieci wodociągowej - czyli okres pozbawienia wody naszych klientów - zwykle nie jest dłuższy niż 3 - 4 godziny.

2308, 2013
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK

Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zakonczyło działania mające na celu dostosowanie sposóbu wykonywania i dokumentowania badań do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

2607, 2013
Oferta pracy na zastępstwo

Oferta pracy na zastępstwo

MPWiK poszukuje pracownika na czasowe zastępstwo na stanowisko biurowe do Działu Eksploatacji Sieci Wodociagowo-Kanalizacynej.
1507, 2013
Trwają prace w rejonie ulicy Konopnickiej

Trwają prace w rejonie ulicy Konopnickiej

Trwają roboty związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej. Zgodnie ze strategią Spółki, stare rury żeliwne są wymieniane na rury z PEHD.Prowadzenie robót ziemnych jest mocno utrudnione

0507, 2013
Awaria wodociągu w ulicy Harcerzy

Awaria wodociągu w ulicy Harcerzy

Na skrzyżowaniu ulic Harcerzy i Topolowej miała miejsce awaria wodociągu. Do jej usunięcia przystąpiono w dniu dzisiejszym o godzinie 5.00 rano. Konieczne było wycięcie w dwóch miejscach nawierzchni asfaltowej.

2706, 2013
Trwają prace w rejonie ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego

Trwają prace w rejonie ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego

W związku z planownym przez Gminę Miejską Lębork remontem nawierzchni w ciągu ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego, MPWIK prowadzi od kliku dni prace związane z naprawą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przewężenie przyłącza wodociągowego

Przewężenie przyłącza wodociągowego

2606, 2013
Nowa wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Nowa wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Rady Miejskiej

2105, 2013
Informacja

Informacja

W związku z koniecznością dostosowania do aktualnego stanu prawnego zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków MPWiK sp. z o.o. w Lęborku przeprowadza aktualizację obowiązujących umów.
2706, 2012
Nowa wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Nowa wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)
1611, 2011
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858