MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

1908, 2020
Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.

Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.

W ramach prowadzonych prac konserwacyjnych na oczyszczalni ścieków zdemontowano mieszadła z reaktorów biologicznych. Po oczyszczeniu z nawiniętych skratek i wykonanym przeglądzie technicznym urządzenia zostały ponownie uruchomione.

0708, 2020
Sedes to nie kosz na śmieci.

Sedes to nie kosz na śmieci.

Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest powodem częstych awarii na sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp, głównie w obiektach mechanicznego oczyszczania ścieków oraz w części osadowej oczyszczalni.

0308, 2020
Awaria wodociągu magistralnego zasilającego Mosty i Oś. Wschód.

Awaria wodociągu magistralnego zasilającego Mosty i Oś. Wschód.

W dniu 28.07.2020 doszło do awarii na wodociągu magistralnym Dn 300 zasilającym Oś. Wschód i Mosty. Awaria została szybko i sprawnie usunięta przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zamontowano opaskę naprawczą.

2907, 2020
Wymiana rozdzielnicy sterującej częścią osadową na Oczyszczalni Ścieków (OŚ) .

Wymiana rozdzielnicy sterującej częścią osadową na Oczyszczalni Ścieków (OŚ) .

Zakończono modernizację obejmującą wymianę rozdzielnicy kontrolno-sterującej zapewniającej automatyczną pracę urządzeń systemustabilizacji oraz recyrkulacji osadu na Oczyszczalni Ścieków.

2207, 2020
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.rozpoczęło roboty budowlane w ul. Pionierów polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

2007, 2020
Remont bieżni zgarniacza na Oczyszczalni Ścieków

Remont bieżni zgarniacza na Oczyszczalni Ścieków

Na oczyszczalni ścieków zakończono prace związane z remontem bieżni zgarniacza piasku. Roboty obejmowały skucie spękanej warstwy bieżni, gruntownie powierzchni oraz nałożenie nowej nawierzchni przy wykorzystaniu specjalistycznej zaprawy do regeneracji betonu. Wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi przez pracowników oczyszczalni ścieków.

1307, 2020
Montaż nowego mieszadła pompującego na Oczyszczalni Ścieków.

Montaż nowego mieszadła pompującego na Oczyszczalni Ścieków.

W ramach prowadzonych na oczyszczalni ścieków robót inwestycyjnych, na reaktorze biologicznym zainstalowane zostało nowe mieszadło pompujące firmy FLYGT, które zastąpiło wyeksploatowane16-letnie mieszadło tego samego producenta. Nowe urządzenie zapewni wieloletnią bezawaryjną pracę i właściwe parametry ścieków oczyszczonych. Prace montażowe zostały wykonane przy czynnym zaangażowaniu pracowników oczyszczalni ścieków i elektryków grupy remontowej.

3006, 2020
Zakończono budowę wodociągu w ul. Władysława IV.

Zakończono budowę wodociągu w ul. Władysława IV.

Zakończono budowę wodociągu Ø 110 PE w ul. Władysława IV. Nowo wybudowany wodociąg połączył istniejący wodociąg w ul. Mieszka I z wodociągiem zasilającym Oś. Sportowa.

0306, 2020
Modernizacja Lokalnej Przepompowni  Ścieków przy ul. Myśliwskiej.

Modernizacja Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Myśliwskiej.

Na Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Myśliwskiej wymieniono rozdzielnicę sterującą z kablem zasilającym. Nowa automatyka oprócz monitoringu pracy i stanów alarmowych przepompowni, umożliwia ciągły monitoring poziomu ścieków co znacznie ułatwia eksploatację oraz przyśpiesza reagowanie na niepoprawną pracę pomp.

2605, 2020
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią  część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.

Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.

Obecnie wykonywane są przejścia pod rzeką Łebą i Strugą Rybnicką oraz odcinek przewodu przebiegający w rejonie występowania namułów torfiastych z wysokim poziomem wód gruntowych pomiędzy rzeką Łebą a Strugą Rybnicką. Wcześniej zostało wykonane przejście pod torami na linii nr 202 relacji Gdańsk – Stargard Przejścia wykonywane są metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym. Pozwoliło to zaoszczędzić na odwodnieniu i wymianie gruntu.

2005, 2020
Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.

Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.

MPWiK Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw zmieniającym się przepisom dotyczącym unijnej dyrektywy o przyrządach pomiarowych, zwanej potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive) dokonała montażu nowoczesnego przepływomierza na wejściu do stacji uzdatniania wody.

1505, 2020
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Obecnie trwają dalsze prace remontowe sieci wodociągowej w okolicach projektowanego ronda skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Traugutta. Między innymi wykonywana jest nowa sieć Dn 280 mm zastępująca kolidujący odcinek z rondem. Wymienione zostaną zasuwy odcinające i regulujące przepływ wody w kierunku osiedla Sportowa.

0705, 2020
Susza hydrologiczna

Susza hydrologiczna

Rok 2020 zapowiada się jako rok o minimalnych opadach atmosferycznych, prawie nie było śniegu w okresie zimowym, pokłady wodonośne nie zostały nasączone wodami roztopowymi. Spodziewamy się tak zwanej suszy hydrologicznej czyli okresu podczas którego przepływy w rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich co prowadzi do znacznego zmniejszenia zasobów wód powierzchniowych, a także obniżenia poziomu zalegania wód podziemnych.

2304, 2020
Trwają  prace w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy".

Trwają prace w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy".

W ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” trwają prace polegające na przełączeniu wodociągu z ul. Traugutta na nowy wodociąg w rejonie budowy nowego ronda w skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul.Traugutta.

1704, 2020
KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA!!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA!!!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Polsce, zmieniamy termin rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego organizowanego z okazji Światowych Dni Wody.

1504, 2020
Rozbudowa sytemu  wodociągowego  Lębork - Wschód.

Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu do osiedla „Lębork Wschód”.