MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2005, 2020
Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.

Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.

MPWiK Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw zmieniającym się przepisom dotyczącym unijnej dyrektywy o przyrządach pomiarowych, zwanej potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive) dokonała montażu nowoczesnego przepływomierza na wejściu do stacji uzdatniania wody.

1505, 2020
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Obecnie trwają dalsze prace remontowe sieci wodociągowej w okolicach projektowanego ronda skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Traugutta. Między innymi wykonywana jest nowa sieć Dn 280 mm zastępująca kolidujący odcinek z rondem. Wymienione zostaną zasuwy odcinające i regulujące przepływ wody w kierunku osiedla Sportowa.

0705, 2020
Susza hydrologiczna

Susza hydrologiczna

Rok 2020 zapowiada się jako rok o minimalnych opadach atmosferycznych, prawie nie było śniegu w okresie zimowym, pokłady wodonośne nie zostały nasączone wodami roztopowymi. Spodziewamy się tak zwanej suszy hydrologicznej czyli okresu podczas którego przepływy w rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich co prowadzi do znacznego zmniejszenia zasobów wód powierzchniowych, a także obniżenia poziomu zalegania wód podziemnych.

2304, 2020
Trwają  prace w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy".

Trwają prace w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy".

W ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” trwają prace polegające na przełączeniu wodociągu z ul. Traugutta na nowy wodociąg w rejonie budowy nowego ronda w skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul.Traugutta.

1704, 2020
KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA!!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA!!!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Polsce, zmieniamy termin rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego organizowanego z okazji Światowych Dni Wody.

1504, 2020
Rozbudowa sytemu  wodociągowego  Lębork - Wschód.

Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu do osiedla „Lębork Wschód”.

0804, 2020
Kolejny etap prac w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy".

Kolejny etap prac w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy".

Trwają dalsze prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnejprzy budowie ronda w skrzyżowaniuw ul. Wojska Polskiego i ul.Traugutta w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.

3003, 2020
KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA!!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA!!!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Polsce, zmieniamy termin rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego organizowanego z okazji Światowych Dni Wody. W związku z powyższym przedłużamy również termin składania prac na ww. konkurs do 17.04.2020 r. O terminie rozstrzygnięcia konkursu będziemy informować na stronie internetowej Spółki. Bezpieczeństwo uczestników jak i nas organizatorów jest sprawą priorytetową.

1303, 2020
WAŻNE!!!

WAŻNE!!!

Przepraszamy za utrudnienia - ale ze względu na strategiczne znaczenie Spółki i konieczność zapewnienia ciągłości pracy wprowadzamy pewne zmiany: - Kasa jest nieczynna do odwołania, nie ma potrzeby przebywania osób postronnych na I piętrze biurowca - najważniejsze sprawy prosimy załatwiać mailowo i telefonicznie - w skrajnych wypadkach obsługa klienta odbywać się będzie w wydzielonym miejscu na parterze. Za wszelkie utrudnienia przepraszam, ale takie działania są naprawdę konieczne.

1203, 2020
WAŻNE!!!
0603, 2020
Czyszczenie zbiornika na Głównej Przepompowni Ścieków.

Czyszczenie zbiornika na Głównej Przepompowni Ścieków.

W ramach corocznych prac konserwacyjnych usunięto ze zbiornika Głównej Przepompowni Ścieków pływające po powierzchni tłuszcze oraz zalegającą na dnie warstwę piasku. Przy użyciu wozu specjalistycznego wybrano z komory około 60 m3 osadów. Wszystkie prace zostały wykonane przy czynnym zaangażowaniu pracowników MPWiK.

0602, 2020
Kolejny etap wymiany kanalizacji sanitarnej  w ramach inwestycji " Lęborski Węzeł Przesiadkowy " w ul. Dworcowej.

Kolejny etap wymiany kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji " Lęborski Węzeł Przesiadkowy " w ul. Dworcowej.

Trwają prace związane z inwestycją Lęborski Węzeł Przesiadkowy. Prace polegają na wymianie kanalizacji wraz z infrastrukturą w ul. Dworcowej.

0402, 2020
Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym z okazji Światowych Dni Wody.

3101, 2020
Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów  na Oczyszczalni Ścieków.

Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów na Oczyszczalni Ścieków.

W przepompowni osadów na terenie oczyszczalni ścieków wymienione zostały uszczelnienia rurociągów w ścianie pomiędzy komorą pomp a suchą komorą zaworową. W ramach wykonanych prac zamontowano pierścienie uszczelniające firmy Integra oraz wykonano regenerację siłowników. Wszystkie roboty zrealizowane zostały siłami własnymi przy czynnym zaangażowaniu pracowników oczyszczalni ścieków oraz elektryków z brygady remontowej.

1701, 2020
Akredytacja laboratorium na znowelizowaną normę ISO/IEC 17025.

Akredytacja laboratorium na znowelizowaną normę ISO/IEC 17025.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z dniem 6 lutego 2018 roku opublikował, w języku polskim, znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Już od mometu wydania normy w języku angielskim (2017) Polskie Centrum Akredytacji (PCA), ustanowiło 3-letni (do 30.11.2020) okres przejściowy dla akredytowanych laboratoriów, aby mogły dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań znowelizowanej normy, a następnie poddać się ocenie PCA. Dotychczas laboratoria były akredytowane na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

1501, 2020
MPWiK w !go Lębork - MIASTO W KIESZENI

MPWiK w !go Lębork - MIASTO W KIESZENI

!goLębork to miejska aplikacja mobilna, zawierająca najważniejsze informacje na temat Lęborka i okolic.