MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2903, 2019
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

2603, 2019
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto obchodzone corocznie 22 marca. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło je podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro.Ma przypominać , że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu lub ograniczenia do czystej wody pitnej, która stanowi 1% całych zasobów słodkiej wody na Ziemi.

2003, 2019
OGŁOSZENIE
0803, 2019
Wymiana wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Wymiana wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

1202, 2019
Zawiadomienie
0702, 2019
Awaria piaskownika na Oczyszczalni Ścieków.

Awaria piaskownika na Oczyszczalni Ścieków.

Z powodu dużej ilości zanieczyszczeń włóknistych (ścierki, chusteczki nawilżane itp.) dopływających w ściekach do oczyszczalni, nastąpiło zatkanie odpływu z piaskownika. W konsekwencji tego zdarzenia, na dnie zbiornika zaległa gruba warstwa masy organiczno-piaskowej i unieruchomiony został zgarniacz piasku.

0102, 2019
Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.

Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.

Na Stacji Uzdatniania Wody zakończono prace malarskie. Odmalowano powłoki zewnętrzne wszystkich filtrów ciśnieniowych.

1801, 2019
Inspekcja  TV (monitoring) sieci kanalizacyjnej.

Inspekcja TV (monitoring) sieci kanalizacyjnej.

Monitoring TV sieci kanalizacyjnych pozwala sprawdzić i udokumentować stan techniczny kanalizacji sanitarnej.

1101, 2019
Prace porządkowe na Stacji Uzdatniania Wody

Prace porządkowe na Stacji Uzdatniania Wody

Na Stacji Uzdatniania Wody w Lęborku trwają prace malarskie. Okres zimowy jest wykorzystywany do prowadzenia prac porządkowych.

2812, 2018
Wymiana Rozdzielnicy Głównej Piaskownika na Oczyszczalni Ścieków

Wymiana Rozdzielnicy Głównej Piaskownika na Oczyszczalni Ścieków

Zakończono pierwszy etap inwestycji wymiany rozdzielnic elektrycznych na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.

1912, 2018
Audit PCA w laboratorium  i wydanie nowego zakresu akredytacji.

Audit PCA w laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

W naszym Laboratorium został przeprowadzony audit w nadzorze PCA. PCA monitoruje działalność akredytowanych laboratoriów, w celu upewnienia się, że stale spełniają one wymagania akredytacyjne oraz warunki akredytacji wynikające zKontraktu z akredytowanym podmiotemi dokumentów z nim związanych.

1412, 2018
Remont rusztów napowietrzających w reaktorze biologicznym na Oczyszczalni Ścieków.

Remont rusztów napowietrzających w reaktorze biologicznym na Oczyszczalni Ścieków.

W komorach nitryfikacji na reaktorze biologicznym nr 1zakończono remont rusztów napowietrzających.Zakres prac obejmował wymianę 208 sztuk membran oraz kilkunastu korpusów dyfuzorów drobnopęcherzykowych PERMOX firmy Supratec.

0712, 2018
Nowa studnia artezyjska na ujęciu w Okalicach

Nowa studnia artezyjska na ujęciu w Okalicach

W listopadzie zakończono prace dotyczące odwiertu nowej artezyjskiej studni głębinowej na ujęciu w Okalicach.

2911, 2018
Modernizacja Lokalnej Przepompowni Ścieków "SPÓŁDZIELCZA"

Modernizacja Lokalnej Przepompowni Ścieków "SPÓŁDZIELCZA"

Na Lokalnej Przepompowni Ścieków eksploatowanej przy ul.Spółdzielczej wymieniono dwie pompy zatapialne wraz z armaturą i rurociągami tłocznymi.