MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

0602, 2020
Kolejny etap wymiany kanalizacji sanitarnej  w ramach inwestycji " Lęborski Węzeł Przesiadkowy " w ul. Dworcowej.

Kolejny etap wymiany kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji " Lęborski Węzeł Przesiadkowy " w ul. Dworcowej.

Trwają prace związane z inwestycją Lęborski Węzeł Przesiadkowy. Prace polegają na wymianie kanalizacji wraz z infrastrukturą w ul. Dworcowej.

0402, 2020
Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym z okazji Światowych Dni Wody.

3101, 2020
Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów  na Oczyszczalni Ścieków.

Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów na Oczyszczalni Ścieków.

W przepompowni osadów na terenie oczyszczalni ścieków wymienione zostały uszczelnienia rurociągów w ścianie pomiędzy komorą pomp a suchą komorą zaworową. W ramach wykonanych prac zamontowano pierścienie uszczelniające firmy Integra oraz wykonano regenerację siłowników. Wszystkie roboty zrealizowane zostały siłami własnymi przy czynnym zaangażowaniu pracowników oczyszczalni ścieków oraz elektryków z brygady remontowej.

1701, 2020
Akredytacja laboratorium na znowelizowaną normę ISO/IEC 17025.

Akredytacja laboratorium na znowelizowaną normę ISO/IEC 17025.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z dniem 6 lutego 2018 roku opublikował, w języku polskim, znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Już od mometu wydania normy w języku angielskim (2017) Polskie Centrum Akredytacji (PCA), ustanowiło 3-letni (do 30.11.2020) okres przejściowy dla akredytowanych laboratoriów, aby mogły dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań znowelizowanej normy, a następnie poddać się ocenie PCA. Dotychczas laboratoria były akredytowane na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

1501, 2020
MPWiK w !go Lębork - MIASTO W KIESZENI

MPWiK w !go Lębork - MIASTO W KIESZENI

!goLębork to miejska aplikacja mobilna, zawierająca najważniejsze informacje na temat Lęborka i okolic.

0801, 2020
Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.

Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.

W dniu 19.12.2019 PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium. Zakres akredytacji został: 1) uaktualniony o nowe wydania procedur badawczych: - oznaczania azotu ogólnego – PB-2 wyd. 5 z dn. 21.11.2019; - oznaczania fosforu ogólnego – PB-3 wyd. 4 z dn. 21.11.2019; - oznaczania chlorków – PB-4 wyd. 4 z dn. 21.11.2019; - oznaczania azotu/jonu amonowego - PB-6 wyd. 3 z dnia 21.11.2019; - oznaczania fosforu ogólnego – PB-7 wyd. 2 z dn. 21.11.2019.

0201, 2020
Remont punktu dozowania powietrza na Stacji Uzdatniania Wody.

Remont punktu dozowania powietrza na Stacji Uzdatniania Wody.

W ostatnich dniach przeprowadzono remont punktu dozowania powietrza na Stacji Uzdatniania Wody. Wymieniono rotametry, niektóre przetworniki ciśnienia oraz przewody podawcze sprężonego powietrza. Niezawodnie pracujący punkt dozowania powietrza zapewnia dobre natlenienie wody uzdatnionej oraz gwarantuje poprawną pracę systemu napowietrzania wody surowej.

2012, 2019
Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.

Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.

W ramach robót inwestycyjnych zakończono budowę nowej przepompowni ścieków oraz dokonano przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ulicy Weterynaryjnej.

1312, 2019
Wymiana szafy sterowniczej  na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.

Wymiana szafy sterowniczej na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.

Zakończono montaż szafy sterowniczej na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków. Tym samym dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników działu utrzymania ruchu udało się zamknąć drugi etap modernizacji części elektrycznej Piaskownika. Elementy AKPiA (Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka) w tym miejscu są szczególnie narażone na działanie oparów ścieków. Nowe aparaty elektryczne, w tym sterownik programowalny sterujący pracą piaskownika i urządzeń pomocniczych zamontowano w szafie sterowniczej ze stali nierdzewnej o wymiarach 1800x1000x400mm. Po montażu nowego sterownika PLC konieczna była zmiana (migracja) oprogramowania zaimplementowanego podczas ostatniej modernizacji w 2004 r.

2111, 2019
GIS – System Informacji Geograficznej

GIS – System Informacji Geograficznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Lęborku zakupiło moduł GIS do Zintegrowanego System Informatycznego obecnie używanego w MPWiK. System Informacji Geograficznej (Geographic Information System, GIS) jest zorganizowaną bazą danych, na bieżąco aktualizowaną iuzupełnianą nowymi informacjami osieciach iobiektach należących do podziemnej inaziemnej infrastruktury przedsiębiorstwa. Zakupione oprogramowanie służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji danych graficznych oraz umożliwia wykorzystanie wielu analiz takich jak np. typowanie zasuw do zamknięcia -tworzenie listy odbiorców pozbawionych zasilania. Nowy program poprawi jakość świadczonych usług.

1411, 2019
Awaria wodociągu przy ul. Teligi.

Awaria wodociągu przy ul. Teligi.

Dnia 31.10.2019 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej osiedla Sportowa, która została zaprojektowana w latach 80 – tych. Zasuwy są w znacznym oddaleniu od siebie, co oznacza, że w przypadku awarii, musimy odciąć dopływ wody pomiędzy nimi w tym wypadku dużą część osiedla Sportowa. Awaria wyglądała groźnie, bowodaz uszkodzonego wodociągu zalewała ulicę Teligi. Uszkodzeniu uległ tzw. „czwórnik”. Uszkodzony element był rezerwą dla planowanej rozbudowy Osiedla. Sytuacjazostałajednak szybkoopanowana i sprawnie usunięto awarię. MPWiK systematycznie wymienia zasuwy na nowe. Zawsze kiedy jest taka okazja, sąpraceziemne, staramy się zakładać nowe zasuwy, w mniejszych odległościach od siebie.

0711, 2019
Remont reaktora biologicznego.

Remont reaktora biologicznego.

Na oczyszczalni ścieków zakończono prace związane z remontem reaktora biologicznego. Roboty obejmowały czyszczenie reaktora z zalegających osadów, wymianę niesprawnych rusztów i membran w systemie napowietrzania ścieków oraz czyszczenie układu natleniania kwasem mrówkowym. Wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi przez pracowników oczyszczalni ścieków.

3110, 2019
Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.

Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.

Zakończono prace związane z wymianą starego kolektora kanalizacji sanitarnej z rur betonowych na nowy kolektor z rur kamionkowych na odcinku 80,0 m w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską. Prace prowadzono w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.

2510, 2019
Montaż nowego mieszadła na Oczyszczalni Ścieków.

Montaż nowego mieszadła na Oczyszczalni Ścieków.

W ramach robót inwestycyjnych prowadzonych na Oczyszczalni Ścieków, zamontowano nowe mieszadło w komorze beztlenowej na piaskowniku. Urządzenie to zastąpiło wyeksploatowane 15 letnie mieszadło. Prace wykonano siłami własnymi przy dużym zaangażowaniu operatorów oczyszczalni ścieków i elektryków MPWiK.

3009, 2019
Modernizacja tras kablowych GPŚ.

Modernizacja tras kablowych GPŚ.

Zakończono inwestycję wymiany i rozbudowy tras kablowych w budynku Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK.

0609, 2019
Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.

Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.

Trwają prace przy budowie nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej. Prace wykonywane są metodą przewiertów, a wykopy wykonywane są dla budowy węzłów wodociągowych oraz łączeń rur.