MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

1908, 2019
Wymiana skorodowanego odcinka kanału w ul. A.Gierymskiego.

Wymiana skorodowanego odcinka kanału w ul. A.Gierymskiego.

Wymieniono skorodowany odcinek kanałuø 600 w ul. A. Gierymskiego. Jest to przewód odprowadzający ścieki z osiedla Wschód, LPŚ Leśna oraz Mostów.

1207, 2019
Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.

Wymieniono dwie pompy zatapialne wraz armaturą i rurociągami tłocznymi na Lokalnej Przepompowni Ścieków eksploatowanej od 1997 roku, przy ulicy Spółdzielczej . Kolejnym etapem modernizacji tej przepompowni będzie montaż nowej szafy sterowniczej z możliwością monitoringu jej pracy w systemie GSM

0307, 2019
Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.

Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.

Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”. Zakończono pierwszy etap robót związany z wymianą dwóch żeliwnych wodociągów, które zostały zastąpione nowymi wykonanymi z PE.

0706, 2019
Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tatrzańskiej.

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tatrzańskiej.

W ramach prowadzonych prac remontowych, zakończono przebudowę kolejnej lokalnej przepompowni ścieków przy ulicy Tatrzańskiej. Wysłużone jednostki pompowe zostały zastąpione nowoczesnymi urządzeniami typu Concertor firmy XYLEM. Pompy te charakteryzują się wysoką sprawnością, niskim zużyciem energii oraz dużą odpornością na zatykanie (samoczynne oczyszczanie). Na przepompowni zainstalowano również nową szafę sterowniczą z możliwością monitoringu jej pracy w systemie GSM.

3105, 2019
Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego Lębork - Wschód

Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego Lębork - Wschód

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu do osiedla „Lębork Wschód”. Wykonanie wodociągu usprawni funkcjonowanie systemu wodociągowego w tym rejonie miasta.

1704, 2019
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulicy Młynarskiej z ul. J. Długosza.

1204, 2019
Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

W rozdzielni głównej zasilającej Główną Przepompownię Ścieków MPWiK Lębork wymieniono dwa układy do kompensacji mocy biernej na obu kierunkach zasilania.

0804, 2019
Wymiana rodzielnicy sterującej  Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Wymiana rodzielnicy sterującej Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Wymieniono całą rozdzielnicę sterującą Pompownią Strefy Wysokiej oraz przeprowadzono remont generalny pomp łącznie z wymianą silników elektrycznych wraz z okablowaniem.

0404, 2019
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Trwają prace związane z inwestycją Lęborski Węzeł Przesiadkowy. Prace polegają na wymianie wodociągu wraz z infrastrukturą w ul. Dworcowej.

2903, 2019
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

2603, 2019
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto obchodzone corocznie 22 marca. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło je podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro.Ma przypominać , że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu lub ograniczenia do czystej wody pitnej, która stanowi 1% całych zasobów słodkiej wody na Ziemi.

2003, 2019
OGŁOSZENIE
0803, 2019
Wymiana wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Wymiana wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

1202, 2019
Zawiadomienie
0702, 2019
Awaria piaskownika na Oczyszczalni Ścieków.

Awaria piaskownika na Oczyszczalni Ścieków.

Z powodu dużej ilości zanieczyszczeń włóknistych (ścierki, chusteczki nawilżane itp.) dopływających w ściekach do oczyszczalni, nastąpiło zatkanie odpływu z piaskownika. W konsekwencji tego zdarzenia, na dnie zbiornika zaległa gruba warstwa masy organiczno-piaskowej i unieruchomiony został zgarniacz piasku.