MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

0711, 2019
Remont reaktora biologicznego.

Remont reaktora biologicznego.

Na oczyszczalni ścieków zakończono prace związane z remontem reaktora biologicznego. Roboty obejmowały czyszczenie reaktora z zalegających osadów, wymianę niesprawnych rusztów i membran w systemie napowietrzania ścieków oraz czyszczenie układu natleniania kwasem mrówkowym. Wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi przez pracowników oczyszczalni ścieków.

3110, 2019
Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.

Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.

Zakończono prace związane z wymianą starego kolektora kanalizacji sanitarnej z rur betonowych na nowy kolektor z rur kamionkowych na odcinku 80,0 m w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską. Prace prowadzono w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.

2510, 2019
Montaż nowego mieszadła na Oczyszczalni Ścieków.

Montaż nowego mieszadła na Oczyszczalni Ścieków.

W ramach robót inwestycyjnych prowadzonych na Oczyszczalni Ścieków, zamontowano nowe mieszadło w komorze beztlenowej na piaskowniku. Urządzenie to zastąpiło wyeksploatowane 15 letnie mieszadło. Prace wykonano siłami własnymi przy dużym zaangażowaniu operatorów oczyszczalni ścieków i elektryków MPWiK.

3009, 2019
Modernizacja tras kablowych GPŚ.

Modernizacja tras kablowych GPŚ.

Zakończono inwestycję wymiany i rozbudowy tras kablowych w budynku Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK.

0609, 2019
Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.

Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.

Trwają prace przy budowie nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej. Prace wykonywane są metodą przewiertów, a wykopy wykonywane są dla budowy węzłów wodociągowych oraz łączeń rur.

1908, 2019
Wymiana skorodowanego odcinka kanału w ul. A.Gierymskiego.

Wymiana skorodowanego odcinka kanału w ul. A.Gierymskiego.

Wymieniono skorodowany odcinek kanałuø 600 w ul. A. Gierymskiego. Jest to przewód odprowadzający ścieki z osiedla Wschód, LPŚ Leśna oraz Mostów.

1207, 2019
Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.

Wymieniono dwie pompy zatapialne wraz armaturą i rurociągami tłocznymi na Lokalnej Przepompowni Ścieków eksploatowanej od 1997 roku, przy ulicy Spółdzielczej . Kolejnym etapem modernizacji tej przepompowni będzie montaż nowej szafy sterowniczej z możliwością monitoringu jej pracy w systemie GSM

0307, 2019
Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.

Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.

Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”. Zakończono pierwszy etap robót związany z wymianą dwóch żeliwnych wodociągów, które zostały zastąpione nowymi wykonanymi z PE.

0706, 2019
Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tatrzańskiej.

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tatrzańskiej.

W ramach prowadzonych prac remontowych, zakończono przebudowę kolejnej lokalnej przepompowni ścieków przy ulicy Tatrzańskiej. Wysłużone jednostki pompowe zostały zastąpione nowoczesnymi urządzeniami typu Concertor firmy XYLEM. Pompy te charakteryzują się wysoką sprawnością, niskim zużyciem energii oraz dużą odpornością na zatykanie (samoczynne oczyszczanie). Na przepompowni zainstalowano również nową szafę sterowniczą z możliwością monitoringu jej pracy w systemie GSM.

3105, 2019
Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego Lębork - Wschód

Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego Lębork - Wschód

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu do osiedla „Lębork Wschód”. Wykonanie wodociągu usprawni funkcjonowanie systemu wodociągowego w tym rejonie miasta.

1704, 2019
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulicy Młynarskiej z ul. J. Długosza.

1204, 2019
Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

W rozdzielni głównej zasilającej Główną Przepompownię Ścieków MPWiK Lębork wymieniono dwa układy do kompensacji mocy biernej na obu kierunkach zasilania.

0804, 2019
Wymiana rodzielnicy sterującej  Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Wymiana rodzielnicy sterującej Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Wymieniono całą rozdzielnicę sterującą Pompownią Strefy Wysokiej oraz przeprowadzono remont generalny pomp łącznie z wymianą silników elektrycznych wraz z okablowaniem.

0404, 2019
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Trwają prace związane z inwestycją Lęborski Węzeł Przesiadkowy. Prace polegają na wymianie wodociągu wraz z infrastrukturą w ul. Dworcowej.

2903, 2019
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

2603, 2019
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto obchodzone corocznie 22 marca. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło je podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro.Ma przypominać , że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu lub ograniczenia do czystej wody pitnej, która stanowi 1% całych zasobów słodkiej wody na Ziemi.