MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

1704, 2019
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulicy Młynarskiej z ul. J. Długosza.

1204, 2019
Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

W rozdzielni głównej zasilającej Główną Przepompownię Ścieków MPWiK Lębork wymieniono dwa układy do kompensacji mocy biernej na obu kierunkach zasilania.

0804, 2019
Wymiana rodzielnicy sterującej Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Wymiana rodzielnicy sterującej Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Wymieniono całą rozdzielnicę sterującą Pompownią Strefy Wysokiej oraz przeprowadzono remont generalny pomp łącznie z wymianą silników elektrycznych wraz z okablowaniem.

0404, 2019
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Trwają prace związane z inwestycją Lęborski Węzeł Przesiadkowy. Prace polegają na wymianie wodociągu wraz z infrastrukturą w ul. Dworcowej.

2903, 2019
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

2603, 2019
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto obchodzone corocznie 22 marca. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło je podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro.Ma przypominać , że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu lub ograniczenia do czystej wody pitnej, która stanowi 1% całych zasobów słodkiej wody na Ziemi.

2003, 2019
OGŁOSZENIE
0803, 2019
Wymiana wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Wymiana wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

1202, 2019
Zawiadomienie
0702, 2019
Awaria piaskownika na Oczyszczalni Ścieków.

Awaria piaskownika na Oczyszczalni Ścieków.

Z powodu dużej ilości zanieczyszczeń włóknistych (ścierki, chusteczki nawilżane itp.) dopływających w ściekach do oczyszczalni, nastąpiło zatkanie odpływu z piaskownika. W konsekwencji tego zdarzenia, na dnie zbiornika zaległa gruba warstwa masy organiczno-piaskowej i unieruchomiony został zgarniacz piasku.

0102, 2019
Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.

Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.

Na Stacji Uzdatniania Wody zakończono prace malarskie. Odmalowano powłoki zewnętrzne wszystkich filtrów ciśnieniowych.

1801, 2019
Inspekcja TV (monitoring) sieci kanalizacyjnej.

Inspekcja TV (monitoring) sieci kanalizacyjnej.

Monitoring TV sieci kanalizacyjnych pozwala sprawdzić i udokumentować stan techniczny kanalizacji sanitarnej.

1101, 2019
Prace porządkowe na Stacji Uzdatniania Wody

Prace porządkowe na Stacji Uzdatniania Wody

Na Stacji Uzdatniania Wody w Lęborku trwają prace malarskie. Okres zimowy jest wykorzystywany do prowadzenia prac porządkowych.

2812, 2018
Wymiana Rozdzielnicy Głównej Piaskownika na Oczyszczalni Ścieków

Wymiana Rozdzielnicy Głównej Piaskownika na Oczyszczalni Ścieków

Zakończono pierwszy etap inwestycji wymiany rozdzielnic elektrycznych na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.