MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2601, 2018
Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, z okazji „ Światowego Dnia Wody” organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem„NATURA WODY”.

2501, 2018
Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium

Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wyników oceny Polskiego Centrum Akredytacji w naszym Laboratorium, akredytacja nr AB 1504 została przedłużona na kolejne 4 lata.

2212, 2017
Informacja dla mieszkańców Miasta Lęborka.

Informacja dla mieszkańców Miasta Lęborka.

Taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2112, 2017
INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Nr 6/2017 z 09.11.2017 r. informujemy, żedzień 27.12.2017 r. (środa) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku.
1812, 2017
Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska miejscowość Mosty i Rybki.

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska miejscowość Mosty i Rybki.

Taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2411, 2017
Remont poletek do osuszania piasku

Remont poletek do osuszania piasku

W październiku na terenie Oczyszczalni Ścieków zakończono prace, związane z remontem poletek do osuszania piasku. Poletka zostały wybudowane zgodnie z projektem technologicznym i oddane do eksploatacji w 1992r. Piasek wytrącany jest ze ścieków w komorach piaskownika i kierowany na seperator piasku. W seperatorze następuje wypłukanie z pulpy piasku frakcji organicznej. Do tego celu wykorzystywane są ścieki oczyszczone, a wypłukana organikakierowana jest do przepompowni ścieków własnych.Tak przygotowany piasekprzewożony jest na wyznaczone poletka.

2410, 2017
Sedes to nie śmietnik

Sedes to nie śmietnik

Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest powodem częstych awarii na sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp, głównie w obiektach mechanicznego oczyszczania ścieków oraz w części osadowej oczyszczalni.

2209, 2017
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II

Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II

W nocy z dnia 19-20.09.2017 pracownicy działu sieci wodociągowej uswalali awarię sieci wodociagowej w Rondzie Jana Pawła II. Przed przystąpieniem do prac naprawczych konieczne było uzysakanie powolenia na wejście w skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Prowadzenie robót wiązało się z całkowitym zamknięciem ruchu w obrębie ronda. W związku z tym prace rozpoczęły się ok godziny 22.00 i trwały do godzin porannych nastepnego dnia.

1909, 2017
Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

Zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym p.n.:"Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku". Roboty za kwotę netto134.000,00 złwykonane zostały przez firmę ENKO z Gliwic wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego.

0607, 2017
Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Wielkopolskiej

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Wielkopolskiej

W ostatnim czasie zakończono prace budowlane na terenie Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Wielkopolskiej.

0206, 2017
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków

Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków

Zakończono testy modernizowanego systemu sterowania pracą kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK Lębork. Dotychczasowy system uzupełniono o tryb pracy kraty schodkowej w systemie różnicowym. Zwiększyło to skuteczność oczyszczania mechanicznwego ścieków transportowanych na oczyszczalnię.

1005, 2017
MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby

MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa jest zopatrzenie w wodę mieszkańców Lęborka. Woda uzdatniona dostarczana klientom spełnia wszelkie kryteria jakościowe. Ponadto w celu poprawienia bezpieczeństwa dostaw MPWiK cyklicznie bada stan jakości wody podziemnej - surowej, która poddawana jest procesowi uzdatnienia.

1204, 2017
Remont infrastuktury wodociągowo-kanalizacyjnej  w ulicy Legionów Polskich

Remont infrastuktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Legionów Polskich

W trakcie modernizacji nawierzchni asfaltowejj ul. Legionów Polskich wykonanej przez Gminę, Przedsiębiorstwo przystąpiło do robót związanych z poprawą funcjonaownia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w remontowanej ulicy.

1703, 2017
Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na  ul. Abrahama

Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na ul. Abrahama

MPWiK eksploatuje 22 lokalne przepompownie ścieków. Utrzymanie ich w sprawności ekspolatacyjnej wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu zabiegów technicznych. Konieczne jest ich cykliczne czyszczenie za pomocą specjalistycznego samochodu oraz wykonywanie przeglądów i remontów pomp, automatyki i elementów układu zasilania.

0903, 2017
ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Od dwóch dni MPWiK prowadzi prace modernizacyjne związane z remontem nawierzchni ulicy Armii Krajowej. Pracownicy działu obsługi sieci wymieniają stare zasuwy odcinające i przyłącza wodociągowe. Remont studni kanalizacyjnych polega na wymianie starych, popękanych kręgów betonowych oraz na montażu płyt odciążająch i włazów.

2702, 2017
ul. Mostnika - przegląd i remonty elementów sieci kanalizacyjnej

ul. Mostnika - przegląd i remonty elementów sieci kanalizacyjnej

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo przystąpiło do wykonania przeglądu i częściowych napraw elementów sieci kanalizacyjnej w ulicy Mostnika. Prace te związane są z modernizacją nawierzchni wykonywaną w ramach inwestycji Gminy Miejskiej Lębork.