MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

0206, 2017
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków

Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków

Zakończono testy modernizowanego systemu sterowania pracą kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK Lębork. Dotychczasowy system uzupełniono o tryb pracy kraty schodkowej w systemie różnicowym. Zwiększyło to skuteczność oczyszczania mechanicznwego ścieków transportowanych na oczyszczalnię.

1005, 2017
MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby

MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa jest zopatrzenie w wodę mieszkańców Lęborka. Woda uzdatniona dostarczana klientom spełnia wszelkie kryteria jakościowe. Ponadto w celu poprawienia bezpieczeństwa dostaw MPWiK cyklicznie bada stan jakości wody podziemnej - surowej, która poddawana jest procesowi uzdatnienia.

1204, 2017
Remont infrastuktury wodociągowo-kanalizacyjnej  w ulicy Legionów Polskich

Remont infrastuktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Legionów Polskich

W trakcie modernizacji nawierzchni asfaltowejj ul. Legionów Polskich wykonanej przez Gminę, Przedsiębiorstwo przystąpiło do robót związanych z poprawą funcjonaownia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w remontowanej ulicy.

1703, 2017
Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na  ul. Abrahama

Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na ul. Abrahama

MPWiK eksploatuje 22 lokalne przepompownie ścieków. Utrzymanie ich w sprawności ekspolatacyjnej wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu zabiegów technicznych. Konieczne jest ich cykliczne czyszczenie za pomocą specjalistycznego samochodu oraz wykonywanie przeglądów i remontów pomp, automatyki i elementów układu zasilania.

0903, 2017
ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Od dwóch dni MPWiK prowadzi prace modernizacyjne związane z remontem nawierzchni ulicy Armii Krajowej. Pracownicy działu obsługi sieci wymieniają stare zasuwy odcinające i przyłącza wodociągowe. Remont studni kanalizacyjnych polega na wymianie starych, popękanych kręgów betonowych oraz na montażu płyt odciążająch i włazów.

2702, 2017
ul. Mostnika - przegląd i remonty elementów sieci kanalizacyjnej

ul. Mostnika - przegląd i remonty elementów sieci kanalizacyjnej

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo przystąpiło do wykonania przeglądu i częściowych napraw elementów sieci kanalizacyjnej w ulicy Mostnika. Prace te związane są z modernizacją nawierzchni wykonywaną w ramach inwestycji Gminy Miejskiej Lębork.

2702, 2017
Nowe wydanie zakresu akredytacji laboratorium.

Nowe wydanie zakresu akredytacji laboratorium.

Nasze Laboratorium od 1 kwietnia 2014 posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 1504 został nam przyznany na 4 lata, jednak każdego roku jesteśmy poddawani ocenie na miejscu przez zespół auditorów PCA. Audit w nadzorze ma na celu potwierdzenie kompetencji Laboratorium do wykonywania badań wyszczególnionych w zakresie akredytacji.

2505, 2016
Przelew burzowy - prace modernizacyjne

Przelew burzowy - prace modernizacyjne

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczonych (by nie utrudniać ruchu drogowego w ciągu Al.Wolności) dokonano przełączeń kolekorów kanalizacyjnych w obrębie komory przelewu burzowego. Efektym podjętych działań jest zwiększenie możliwości przepływu ścieków w kierunku Głównej Przepompowni Ścieków (dawnej oczyszczalni ścieków).

Fragment projektu systemu kanalizacyjnego rejonu Al.Wolności z 1920 roku

ogólny widok komory przelewu burzowego

widok na zwężkę kolektora kanalizacyjnego

Kolektor odprowadzający nadmiar ścieków do rzeki Łeby

krawędź przelewowa

prace inspekcyjne w komorze przelewu burzowego

prace inspekcyjne w komorze przelewu burzowego

2104, 2016
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W uroczystości wzięli udział również: prezydencki minister Wojciech Kolarski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy oraz Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

1602, 2016
Nowa jakość na oczyszczalni ścieków

Nowa jakość na oczyszczalni ścieków

W dniu dzisiejszym na oczyszczalni ścieków w Lęborku uruchomiony został nowy system zgarniania osadu nadmiernego w osadniku wtórnym nr 1. Stare, wyeksploatowane i często psujące się urządzenia tworzywowe zamontowane poniżej zwierciadła ścieków, zastąpił nowy zgarniacz pomostowy wykonany ze stali kwasoodpornej.

1012, 2015
Przyjaźni pracodawcy z Pomorza.

Przyjaźni pracodawcy z Pomorza.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku oraz Miejski Zakład Komunikacji w Chojnicach to pomorscy laureaci konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, organizowanego przez „S” pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.
2110, 2015
Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków

W dniu wczorajszym gościliśmy w naszym przesiębiorstwie przedstawicieli Gdańskiej Fundacji Wody oraz specjalistów z duńskich firm działających w branży wodociągowo kanalizacyjnej.

2406, 2015
Nowe urządzenia na oczyszczalni ścieków

Nowe urządzenia na oczyszczalni ścieków

Dobiegają końca prace polegające na montażu nowych urządzeń na obiekcie Stacji Odwadniania i Higienizacji Osadów na obiekcie Oczyszczalni Ścieków. Prace optymalizujące system odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków trwają już od zaszłego roku

1806, 2015
ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza dnia 27 czerwca 2015r na Dzień Otwarty Oczyszczalni Ścieków.

OS

0806, 2015
ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

MPWIK Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza na mobilną wystawę Endress+Hauser