MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2411, 2017
Remont poletek do osuszania piasku

Remont poletek do osuszania piasku

W październiku na terenie Oczyszczalni Ścieków zakończono prace, związane z remontem poletek do osuszania piasku. Poletka zostały wybudowane zgodnie z projektem technologicznym i oddane do eksploatacji w 1992r. Piasek wytrącany jest ze ścieków w komorach piaskownika i kierowany na seperator piasku. W seperatorze następuje wypłukanie z pulpy piasku frakcji organicznej. Do tego celu wykorzystywane są ścieki oczyszczone, a wypłukana organikakierowana jest do przepompowni ścieków własnych.Tak przygotowany piasekprzewożony jest na wyznaczone poletka.

2410, 2017
Sedes to nie śmietnik

Sedes to nie śmietnik

Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest powodem częstych awarii na sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp, głównie w obiektach mechanicznego oczyszczania ścieków oraz w części osadowej oczyszczalni.

2209, 2017
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II

Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II

W nocy z dnia 19-20.09.2017 pracownicy działu sieci wodociągowej uswalali awarię sieci wodociagowej w Rondzie Jana Pawła II. Przed przystąpieniem do prac naprawczych konieczne było uzysakanie powolenia na wejście w skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Prowadzenie robót wiązało się z całkowitym zamknięciem ruchu w obrębie ronda. W związku z tym prace rozpoczęły się ok godziny 22.00 i trwały do godzin porannych nastepnego dnia.

1909, 2017
Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

Zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym p.n.:"Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku". Roboty za kwotę netto134.000,00 złwykonane zostały przez firmę ENKO z Gliwic wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego.

0607, 2017
Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Wielkopolskiej

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Wielkopolskiej

W ostatnim czasie zakończono prace budowlane na terenie Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Wielkopolskiej.

0206, 2017
Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków

Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków

Zakończono testy modernizowanego systemu sterowania pracą kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK Lębork. Dotychczasowy system uzupełniono o tryb pracy kraty schodkowej w systemie różnicowym. Zwiększyło to skuteczność oczyszczania mechanicznwego ścieków transportowanych na oczyszczalnię.

1005, 2017
MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby

MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa jest zopatrzenie w wodę mieszkańców Lęborka. Woda uzdatniona dostarczana klientom spełnia wszelkie kryteria jakościowe. Ponadto w celu poprawienia bezpieczeństwa dostaw MPWiK cyklicznie bada stan jakości wody podziemnej - surowej, która poddawana jest procesowi uzdatnienia.

1204, 2017
Remont infrastuktury wodociągowo-kanalizacyjnej  w ulicy Legionów Polskich

Remont infrastuktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Legionów Polskich

W trakcie modernizacji nawierzchni asfaltowejj ul. Legionów Polskich wykonanej przez Gminę, Przedsiębiorstwo przystąpiło do robót związanych z poprawą funcjonaownia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w remontowanej ulicy.

1703, 2017
Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na  ul. Abrahama

Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na ul. Abrahama

MPWiK eksploatuje 22 lokalne przepompownie ścieków. Utrzymanie ich w sprawności ekspolatacyjnej wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu zabiegów technicznych. Konieczne jest ich cykliczne czyszczenie za pomocą specjalistycznego samochodu oraz wykonywanie przeglądów i remontów pomp, automatyki i elementów układu zasilania.

0903, 2017
ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

ul. Armii Krajowej - kolejne remonty elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Od dwóch dni MPWiK prowadzi prace modernizacyjne związane z remontem nawierzchni ulicy Armii Krajowej. Pracownicy działu obsługi sieci wymieniają stare zasuwy odcinające i przyłącza wodociągowe. Remont studni kanalizacyjnych polega na wymianie starych, popękanych kręgów betonowych oraz na montażu płyt odciążająch i włazów.

2702, 2017
ul. Mostnika - przegląd i remonty elementów sieci kanalizacyjnej

ul. Mostnika - przegląd i remonty elementów sieci kanalizacyjnej

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo przystąpiło do wykonania przeglądu i częściowych napraw elementów sieci kanalizacyjnej w ulicy Mostnika. Prace te związane są z modernizacją nawierzchni wykonywaną w ramach inwestycji Gminy Miejskiej Lębork.

2702, 2017
Nowe wydanie zakresu akredytacji laboratorium.

Nowe wydanie zakresu akredytacji laboratorium.

Nasze Laboratorium od 1 kwietnia 2014 posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 1504 został nam przyznany na 4 lata, jednak każdego roku jesteśmy poddawani ocenie na miejscu przez zespół auditorów PCA. Audit w nadzorze ma na celu potwierdzenie kompetencji Laboratorium do wykonywania badań wyszczególnionych w zakresie akredytacji.

2505, 2016
Przelew burzowy - prace modernizacyjne

Przelew burzowy - prace modernizacyjne

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczonych (by nie utrudniać ruchu drogowego w ciągu Al.Wolności) dokonano przełączeń kolekorów kanalizacyjnych w obrębie komory przelewu burzowego. Efektym podjętych działań jest zwiększenie możliwości przepływu ścieków w kierunku Głównej Przepompowni Ścieków (dawnej oczyszczalni ścieków).

Fragment projektu systemu kanalizacyjnego rejonu Al.Wolności z 1920 roku

ogólny widok komory przelewu burzowego

widok na zwężkę kolektora kanalizacyjnego

Kolektor odprowadzający nadmiar ścieków do rzeki Łeby

krawędź przelewowa

prace inspekcyjne w komorze przelewu burzowego

prace inspekcyjne w komorze przelewu burzowego

2104, 2016
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W uroczystości wzięli udział również: prezydencki minister Wojciech Kolarski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy oraz Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

1602, 2016
Nowa jakość na oczyszczalni ścieków

Nowa jakość na oczyszczalni ścieków

W dniu dzisiejszym na oczyszczalni ścieków w Lęborku uruchomiony został nowy system zgarniania osadu nadmiernego w osadniku wtórnym nr 1. Stare, wyeksploatowane i często psujące się urządzenia tworzywowe zamontowane poniżej zwierciadła ścieków, zastąpił nowy zgarniacz pomostowy wykonany ze stali kwasoodpornej.