MPWiK w Lęborku

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

Utworzono: 21-12-2022

W dniach 16-17.11.2022 odbyła się coroczna ocena naszego laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zespół oceniający potwierdził kompetencje laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji, co zostało zawarte w raporcie nr A-2011-2022. Tym samym zakres akredytacji został zaktualizowany o nowe wydanie procedur oznaczenia fosforu ogólnego i żelaza na testach Hach Lange oraz nowe wydanie normy na pobieranie próbek ścieków - PN-ISO 5667-10:2021-11.

Aktualny zakres akredytacji, wydanie nr 11, można znaleźć na naszej stronie www.wodociagi.lebork.pl, w dziale Laboratorium - pliki do pobrania, jak i na stronie www.pca.gov.pl.

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.
Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.