• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork

Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zakończyło działania mające na celu dostosowanie sposobu wykonywania i dokumentowania badań do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W związku z tym, w celu uzyskania certyfikatu akredytacji z Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) został złożny formalny wniosek. W chwili obecnej Spółka oczekuje na rozpoczęcie procedury udzielenia akredytacji.

Wiecej informacji na temat laboratorum można znaleźć o odpowiedniej zakładce na naszej stronie internetowej.

 

 

Strony internetowe Lębork MiroArt