• Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
  • Wodociągi Lębork
Aktualności
Biuletym Informacji Publicznej

Aktualności

14-06-2017 r.

ZAWIADOMIENIE

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku zawiadamia, że w dniu 14.06.2017 r. od godziny 900 do godziny 1300 w obrębie zabudowy w ul. Chłopska - Gracza nastąpi okresowe wyłączenie dostawy wody.
02-06-2017 r.

Innowacje w systemie automatyki Głównej Przepompowni Ścieków

Zakończono testy modernizowanego systemu sterowania pracą kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków MPWiK Lębork. Dotychczasowy system uzupełniono o tryb pracy kraty schodkowej w systemie różnicowym. Zwiększyło to skuteczność oczyszczania mechanicznwego ścieków transportowanych na oczyszczalnię.     
10-05-2017 r.

MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa jest zopatrzenie w wodę mieszkańców Lęborka. Woda uzdatniona dostarczana klientom spełnia wszelkie kryteria jakościowe. Ponadto w celu poprawienia bezpieczeństwa dostaw MPWiK cyklicznie bada stan jakości wody podziemnej - surowej, która poddawana jest procesowi uzdatnienia. 
12-04-2017 r.

Remont infrastuktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Legionów Polskich

W trakcie modernizacji nawierzchni asfaltowejj ul. Legionów Polskich wykonanej przez Gminę, Przedsiębiorstwo przystąpiło do robót związanych z poprawą funcjonaownia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w remontowanej ulicy. 
17-03-2017 r.

Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na ul. Abrahama

MPWiK eksploatuje 22 lokalne przepompownie ścieków. Utrzymanie ich w sprawności ekspolatacyjnej wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu zabiegów technicznych. Konieczne jest ich cykliczne czyszczenie za pomocą specjalistycznego samochodu oraz wykonywanie przeglądów i remontów pomp, automatyki i elementów układu zasilania. 
Wszystkie aktualności
Strony internetowe Lębork MiroArt