MPWiK w Lęborku

COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

Utworzono: 09-03-2023

Na stacji uzdatniania wody jak co roku przeprowadzono czyszczenie zbiorników filtracyjnych. Każdego roku podczas zimowych miesięcy wykonywane jest gruntowne mycie na hali filtrów w stacji uzdatniania wody. Wykorzystywany jest okres, w którym temperatura wody podziemnej zrównuje się z temperaturą otoczenia. W tym czasie rurociągi oraz powierzchnia zbiorników filtracyjnych są suche. To dobry moment na wszelkie zabiegi czyszczące i gruntowną dezynfekcję zewnętrznych powłok rurociągów i filtrów.  Wymyto orurowanie oraz ściany i posadzki hali filtrów. W ten sposób przygotowano obiekt do kolejnego sezonu letniego i wzmożonych rozbiorów wody.

COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY