MPWiK w Lęborku

Zamówienia

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, mając na względzie fakt, planowanych działań administracji publicznej zmierzających do elektronizacji zamówień, już teraz podejmuje kroki, których celem jest sprostanie temu zamierzeniu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych – elektronizacja jest: „Istotnym impulsem do poprawy efektywności zamówień (…) oraz poprawienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień (…).”

Zatem zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości składania ofert w postępowaniach prowadzonych przez MPWiK, za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork. Jednocześnie informujemy, że forma ta nie wyklucza złożenia oferty na piśmie za pomocą operatora pocztowego.