MPWiK w Lęborku

Kontakt

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Pionierów 2
84-300  Lębork
powiat - lęborski, województwo - pomorskie
 
NIP: 841-000-51-88
 
REGON: 770548026
 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
 
KRS: 0000092716
 
Konta bankowe:
 
PKO BP S.A. O/SŁUPSK                 91 1020 4649 0000 7402 0003 8281
BANK PEKAO S.A. I O/LĘBORK    30 1240 3800 1111 0000 4460 9566
 
 
Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
w godz.  7.00  -  15.00

 

Telefony:
   
SEKRETARIAT
GPŚ
OCZYSZCZALNIA  (DYSPOZYTORNIA)
OCZYSZCZALNIA
GŁ. KSIĘGOWA
GŁ.TECHNOLOG GOSPODARKI WODNEJ
SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
POGOTOWIE WOD. - KAN.
DZIAŁ ROZWOJU PLANOWANIA I LOGISTYKI
KIEROWNIK DZIAŁU SIECI WOD.-KAN.
KIEROWNIK DZIAŁU ROZWOJU PLANOWANIA I LOGISTYKI
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY
MAGAZYN
WARUNKI  TECHNICZNE
DZIAŁ  OBSŁUGI  KLIENTA
GŁÓWNY  ENERGETYK
KIER. DZIAŁU OBSŁUGI  KLIENTA
SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH
INFORMATYK
SPECJALISTA DS. AUTOMATYKI