MPWiK w Lęborku

"Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"

Utworzono: 09-03-2018

Zakończono realizację zadania pt. "Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku". Pozwoli to na zmianę  sposobu komunikacji pomiędzy jednostkami sterującymi  automatyką każdego z obiektów OŚ.

Dużą część zadania udało się zrealizować własnymi siłami, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników oczyszczalni. W ramach tego zadania wykonano obszerną rozbudowę kanalizacji kablowej.

Sukcesywnie planuje się eliminować połączenia komunikacyjne automatyki za pośrednictwem kabla miedzianego na rzecz połączeń światłowodowych. Dlatego przy zaplanowanych inwestycjach związanych z modernizacją automatyki, każdy nowo instalowany kontroler PLC będzie komunikował się z wykorzystaniem światłowodu.  Jest to szczególnie istotne na Oczyszczalni Ścieków gdzie poszczególne jednostki automatyki znajdują się w oddzielnych, oddalonych od siebie obiektach (budynkach). W takim układzie  urządzenia są szczególnie narażone na przepięcia, głównie przez wyładowania atmosferyczne. Wykorzystanie technologii światłowodowej eliminuje powyższe zagrożenia. Jest też szereg innych zalet tego sposobu komunikacji. W naszym przypadku bardzo istotna jest  odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. W dobie rozwoju technologii napędowych, kiedy dużą uwagę przykładamy do oszczędności energii elektrycznej, coraz  częściej silniki pomp współpracują  z przemiennikami  częstotliwości. Są one głównym źródłem zakłóceń, szczególnie w sieciach komunikacyjnych. Komunikacja z wykorzystaniem światłowodu pozwala nam uniknąć podobnych problemów.

 

"Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"
"Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"
"Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"