MPWiK w Lęborku

Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.

Utworzono: 28-08-2023

Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej. Zakończono wykonywanie przejścia pod drogą wojewódzką nr 214, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu pojazdów wykonane zostało metodą  przecisku. Trudność polegała na konieczności trafienia z komory startowej w ul. Zwarowskiej w studnię znajdująca się po drugiej stronie ulicy. Dodatkową przeszkodą było przejście przewodem na odpowiedniej rzędnej terenu, aby nie uszkodzić licznego istniejącego uzbrojenia terenu (kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, przewodów energetycznych, oświetlenia ulicznego oraz telekomunikacyjnych).

Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.
Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.
Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.
Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.