MPWiK w Lęborku

Jakość wody

Lębork zaopatrywany jest w wodę pitną pochodzącą z dwóch ujęć wgłębnych: „Dolina Łeby” i „Okalice”.

Z uwagi na ukształtowanie terenu miasto jest podzielone na dwie strefy ciśnienia w sieci wodociągowej: wysoką i niską. Strefa pierwsza niskiego ciśnienia obejmuje większą część miasta, zasilana jest grawitacyjnie z dwóch zbiorników wody czystej, zlokalizowanych na wierzchołku Wzgórza Czartoryja. Strefa druga wysokiego ciśnienia zasilana jest za pomocą pracy zestawu pompowego.
 
W dniu 31 grudnia 2012 długość sieci wodociągowej przesyłowej (magistrale) wynosiła 8,9 km, długość sieci rozdzielczej ulicznej wynosiła 83,3 km, długość przyłączy 43,3 km, zaś ogólna długość sieci w mieście 135,5 km. Sieć wodociągowa wykonana jest w większości z rur żeliwnych, istnieją również przewody wykonanych z tworzyw sztucznych: hdpe i pcv. W sieci wodociągowej miasta nie występują rury azbestocementowe. Średnice rur wynoszą od DN80 do DN500. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w zasuwy odcinające i hydranty przeciwpożarowe. Układ sieci jest mieszany: częściowo rozgałęziony i częsciowo pierścieniowy.
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku stawiając sobie jako cel nadrzędny przystosowanie się do wysokich standardów norm jakościowych Unii Europejskiej przeprowadziło, na przestrzeni ostatnich 17 lat, szereg inwestycji mających na celu poprawę świadczonych usług, w szczególności jeśli chodzi o jakość sprzedawanej wody.
 
W ujmowanej wodzie obserwuje się ponadnormatywną zawartość związków żelaza oraz manganu. W celu poprawy jakości wody wybudowano nowoczesną zautomatyzowaną stację uzdatniania wody. Efektem końcowym procesu uzdatniania jest woda o bardzo dobrych parametrach jakościowych o minimalnej zawartości jonów żelaza oraz praktycznie pozbawiona jonów manganu. Walory smakowe naszej wody wodociągowej nie ustępują większości tzw. wód żródlanych butelkowanych dostępnych w handlu.
 
Woda uzdatniona jest poddawana wnikliwej ocenie jeśli chodzi o jakość i spełnianie norm polskich i światowych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lęborku. Woda badana jest pod względem chemicznym oraz bakteriologicznym. Wyznaczonych jest szereg punktów kontrolnych w których pracownicy PPSE systematycznie pobierają próbki wody do kontroli. Na podstawie wyników badań raz na kwartał wydawana jest tzw. „ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, gdzie w uzasadnieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że pita przez mieszkańców woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie norm polskich, europejskich oraz zalecanych przez WHO.
 
 
Twardość wody w Lęborku
 
mg CaCO3/l 0F 0n mval/l mmol/l
220 22 12,3 4,4 2,2