MPWiK w Lęborku

MPWiK wymienia tabor samochodowy.

Utworzono: 29-04-2014

MPWiK dokonało zakupu dwóch nowych samochodów osobowo-ciężarowych. Zakup podyktowany był koniecznością wymiany starych, wyeksploatowanych pojazdów. Jeden z nich zakupiony był jeszcze w 2000 roku, drugi w 2002 r. Ich stan techniczny nie zapewniał poprawnej eksploatacji i wymagał ciągłych nakładów finansowych na remonty i naprawy. Pierwszy nowy samochód trafił do działu obsługi klienta - służyć będzie do bieżącej wymiany wodomierzy oraz radiowego odczytu wodmierzy. Drugie auto wykorzystywane będzie przez ekipię remontowo-elektryczną, służyć będzie do wykonywania codziennych przeglądów elektrycznych obiektów Spółki oraz lokalnych przepompowni ścieków oraz zabezpieczać będzie wyjazdy związane z awariami występującymi na Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków lub Głównej Przepompowni Ścieków.

Nowe samochody zakupione zostały w wersji trzy osobowej z kratką i wyposażone zostały w indywidualnie dopasowaną zabudowę oraz podstawowe narzędzia elektryczne i mechaniczne. W samochodzie "wodomierzowym" dodatkowo znalazły się mały agregat prądotwórczy i przewoźna pompa do odwadaninia studni wodomierzowych. Takie rozwiązania zapewniają dobre planowanie i skuteczne działania ekipy "wodomierzowej" i "remontowej".

Samochody zostały oznaczone czytelnym logiem wodociągów, tak by mieszkańcy naszego miasta mogli je niezawodnie rozpoznać. Jest to szczególnie ważne gdy nasze samochody, w trakcie pełnienia czynności eksploatacyjnych lub awaryjnych stanowią czasowe utrudnie w ruchu drogowym lub zajmują miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców.

MPWiK wymienia tabor samochodowy.
MPWiK wymienia tabor samochodowy.
MPWiK wymienia tabor samochodowy.
MPWiK wymienia tabor samochodowy.
MPWiK wymienia tabor samochodowy.
MPWiK wymienia tabor samochodowy.
MPWiK wymienia tabor samochodowy.