MPWiK w Lęborku

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Utworzono: 04-04-2019

Trwają prace związane z inwestycją Lęborski Węzeł Przesiadkowy. Prace polegają na wymianie wodociągu wraz z infrastrukturą w ul. Dworcowej.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.