MPWiK w Lęborku

Nowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Łeby ważne do roku 2034.

Utworzono: 01-03-2024
Nowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Łeby ważne do roku 2034.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku uzyskało na kolejne 10 lat, do roku 2034 pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Łeby. Jest to bardzo ważny dokument dla działalności naszej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Potwierdza on, że stosowana technologia oczyszczania ścieków komunalnych napływających z Lęborka i okolic do Oczyszczalni, jest właściwa i skutkuje prawidłową dbałością o środowisko naturalne.

Spółka przygotowała szczegółowy operat – dokumentację dotyczącą jakości odbieranych ścieków od mieszkańców i przedsiębiorców, procesów ich oczyszczania oraz następnie po oczyszczeniu wprowadzenia ich do rzeki Łeby. Proces oczyszczania ścieków jest bacznie kontrolowany przez technologa, który stara się uzyskać jak najlepsze wyniki w trosce o ochronę środowiska naturalnego. Wizualnie i chemicznie, porównując w dwóch menzurach ścieki oczyszczone i wodę pobraną z rzeki Łeby, to zdecydowanie lepiej w tym porównaniu wypadają ścieki po ich czyszczeniu w naszej Oczyszczalni. Obecnie, średnio na dobę do Oczyszczalni napływa 9 000 m3, czyli 9 000 000 (9 milionów) litrów ścieków od mieszkańców i przedsiębiorców Lęborka i z okolic (z miejscowości położonych w gminie Cewice: Bukowina, Cewice, Kamieniec, Łebunia, Maszewo Lęborskie, Oskowo, Osowiec, Osowo Lęborskie i Siemirowice, oraz miejscowości położonych w gminie Nowa Wieś Lęborska: Mosty i Nowa Wieś Lęborska).

Wskaźniki zanieczyszczeń ścieków komunalnych są badane dwa razy w miesiącu, czyli 24 razy w ciągu roku, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego. Badania są przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, dzięki czemu są one wykonane prawidłowo, a wyniki są godne zaufania. Laboratorium MPWiK posiada takową akredytację, dlatego wszystkie niezbędne badania są przeprowadzane w naszym laboratorium.

Po każdym zakończonym kwartale przygotowujemy sprawozdania z jakości oraz ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych i są one wysyłane do weryfikacji Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Gdańsku. Prawidłowość funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Lęborku jest dodatkowo sprawdzana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który przeprowadza okresowe kontrole na miejscu – w Oczyszczalni. W ciągu ostatnich kilku lat, żaden organ kontrolujący nie miał żadnych zastrzeżeń do pracy Oczyszczalni.