MPWiK w Lęborku

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

+48 59 863 47 77
 
Zgłoszenia o niepokojących zjawiskach wodno-kanalizacyjnych należy kierować pod alarmowy nr telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego 59 863 47 77, które jest całodobowo do Państwa dyspozycji.
 
W trakcie zgłoszenia zostaniecie Państwo poproszeni o udzielenie następujących informacji:
imię, nazwisko, nr telefonu
miejsce (adres lub opis lokalizacji) wystąpienia niepokojącego zjawiska.
 
Do objawów, które powinny wzbudzić Państwa niepokój, a w konsekwencji świadczyć o awarii wodociągowej należą:
SIEĆ WODOCIĄGOWA:
duży wypływ wody z gruntu
zapadnięcia nawierzchni jezdni lub chodników
wyciek na zaworach przy wodomierzu
wyciek na przyłączu wodociągowym od głównego wodociągu do wodomierza
 
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:
zapadnięcia nawierzchni przy studni sanitarnej w pasie drogowym
zapchana kanalizacja sanitarna w pasie drogowym
zapchana kanalizacja pomiędzy przewodem w ulicy a pierwszą studnią na posesji (studnią kontrolno-rewizyjną)
uszkodzony właz lub brak włazu, który został skradziony,
Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności spółki oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod-kan eksploatowanych przez spółkę
 
Awarie związane z kanalizacją deszczową należy zgłaszać do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 tel. +48 59 862 42 88.
 
Uwaga
Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku albo usuwać we własnym zakresie.
 
 
Sposób postępowania MPWiK w przypadku zgłoszenia noszącego znamiona awarii:
dyspozytor przyjmujący zgłoszenie wysyła ekipę techniczną do miejsca zgłoszenia
w przypadku potwierdzenia wystąpienia awarii, ekipa odłącza uszkodzony rurociąg oraz sprawdza, czy wodę można dostarczyć do Odbiorców innym przewodem
w przypadku, gdy nie ma alternatywnego sposobu dostarczenia wody w postaci innego rurociągu, do Państwa dyspozycji pozostają beczkowozy MPWiK dostarczone na miejsce wystąpienia awarii w przypadku, gdy przerwa w dostawie wody przekracza 12 godzin
po zlokalizowaniu awarii oraz oszacowaniu jej rozmiarów oraz ustaleniu przyczyn, służby MPWiK przystępują do niezwłocznego usunięcia awarii oraz przywrócenia dostawy wody.
 
Możliwe jest chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody ze względu na zerwane osady w rurach.