MPWiK w Lęborku

Obsługa klienta

 WARUNKI TECHNICZNE

 
Tematem warunków technicznych zajmuje się Dział Obsługi Klienta mieszczący się na parterze budynku administracyjnego MPWIK ul. Pionierów 2, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, telefon (059) 8634-784.
 
1. Przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej
 
Należy wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych (druk do pobrania) zaznaczając odpowiednie opcje. Załączyć aktualną mapkę sytuacyjną położenia działki/posesji oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Komplet dokumentów złożyć w Dziale Obsługi Klienta ul. Pionierów 2 (parter pokój nr 1).
 
2. Przebudowa przyłącza
 
Należy wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych (druk do pobrania) zaznaczając odpowiednią opcję. Załączyć aktualny plan sytuacyjny położenia działki/posesji z naniesionym obiektem oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Komplet dokumentów złożyć w Dziale Obsługi Klienta ul. Pionierów 2 (parter pokój nr 1).
 
3. Podlewanie ogrodu
 
Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody oraz schemat węzła pomiaru wody (druk do pobrania).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem nr (059) 8634-784.
 
MPWIK za usługi pobiera opłatę wg taryfikatora zakładowego (cennik dostępny w Dla Klientów > Usługi ). Warunki techniczne oraz faktury za wykonaną usługę MPWIK wysyła na adres wnioskodawcy.