MPWiK w Lęborku

Obsługa klienta

Informacja dotycząca komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktu z odbiorcami usług, podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

 

Sprawami związanymi z obsługą klienta w MPWIK Sp. z o.o. w Lęborku zajmuje się Dział Obsługi Klienta, do którego zadań należy:

1.        odczyt liczników za pomocą radiowego systemu zdalnego odczytu,

2.        montaż i wymiana wodomierzy,

3.        wystawianie faktur,

4.        korespondencja z klientami,

5.        zawieranie i rozwiązywanie umów,

6.        udzielanie wyjaśnień,

7.        odbiory techniczne,

8.        przyjmowanie korespondencji (wnioski o wydanie warunków technicznych, zgłoszenia obioru wykonanych przyłączy, podejść wodomierzowych),

9.        kierowanie korespondencji do działów merytorycznych,

10.    przyjmowanie i obsługa reklamacji,

11.    windykacja zadłużenia klientów,

12.    obsługa e-BOK, czyli Internetowego Biura Obsługi Klientów.

 

 Dział Obsługi Klienta przyjmuje klientów we wszystkich sprawach w godzinach działania przedsiębiorstwa, t.j. od poniedziałku do piątku między godziną 7.00.-15.00.

 

 WARUNKI TECHNICZNE

 
Tematem warunków technicznych zajmuje się Dział Obsługi Klienta mieszczący się na parterze budynku administracyjnego MPWIK ul. Pionierów 2, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, telefon (059) 8634-784.
 
1. Przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej
 
Należy wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych (druk do pobrania) zaznaczając odpowiednie opcje. Załączyć aktualną mapkę sytuacyjną położenia działki/posesji oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Komplet dokumentów złożyć w Dziale Obsługi Klienta ul. Pionierów 2 (parter pokój nr 1).
 
2. Przebudowa przyłącza
 
Należy wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych (druk do pobrania) zaznaczając odpowiednią opcję. Załączyć aktualny plan sytuacyjny położenia działki/posesji z naniesionym obiektem oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Komplet dokumentów złożyć w Dziale Obsługi Klienta ul. Pionierów 2 (parter pokój nr 1).
 
3. Podlewanie ogrodu
 
Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody oraz schemat węzła pomiaru wody (druk do pobrania).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem nr (059) 8634-784.
 
MPWIK za usługi pobiera opłatę wg taryfikatora zakładowego (cennik dostępny w Dla Klientów > Usługi ). Warunki techniczne oraz faktury za wykonaną usługę MPWIK wysyła na adres wnioskodawcy.
 
RODO