MPWiK w Lęborku

Informacje dla Klienta

Klient chcący przekazać próbkę do analizy fizyko-chemicznej powinien dostarczyć ZLECENIE do sekretariatu Spółki lub Laboratorium. Zlecenie można pobrać ze strony MPWiK Sp. z o.o. lub otrzymać w Laboratorium. Do zlecenia należy pobrać odpowiedni załącznik, w zależności od wybranej matrycy (1, 2, 3 lub 4).  

W przypadku gdy Klient chce zlecić pobieranie próbki przez Próbkobiorców Laboratorium należy skontaktować się z Kierownikiem Laboratorium, minimum 2 dni przed planowanym poborem.

W przypadku gdy Klient chce samodzielnie pobrać próbkę powinien zapoznać się z „Instrukcją pobierania próbek” oraz wypełnić protokół pobierania próbek. Przed dostarczeniem próbki należy skontaktować się z Laboratorium minimum 1 dzień wcześniej. Dostarczenie próbki bez wcześniejszego umówienia się może skutkować jej nieprzyjęciem.

Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce PLIKI DO POBRANIA, a szczegółowych informacji udziela Kierownik Laboratorium pod numerem telefonu 59 86 34 774.

Godziny pracy Laboratorium 7:00 – 15:00

Godziny przyjęć próbek – 7:00 – 9:00 lub po uzgodnieniu z Laboratorium.