MPWiK w Lęborku

Audit PCA w laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

Utworzono: 19-12-2018

W dniu 16.11.2018 w naszym Laboratorium został przeprowadzony audit w nadzorze PCA.  PCA monitoruje działalność akredytowanych laboratoriów, w celu upewnienia się, że stale spełniają one wymagania akredytacyjne oraz warunki akredytacji wynikające z Kontraktu z akredytowanym podmiotem i dokumentów z nim związanych.Otrzymany raport z oceny nr A-2000-2018 potwierdził, że Laboratorium spełnia wymagania akredytacyjne określone w normie PN-EN 17025:2005+Ap1:2007 oraz wymagania specyficzne.W wyniku pozytywnej weryfikacji PCA został również wydany nowy zakres akredytacji - wydanie 6 z dnia 27.11.2018. Laboratorium wniosło kilka istotnych zmian do zakresu, z którymi można zapoznać się w zakładce Laboratorium – Aktualności.W następnym roku Laboratorium zmierzy się z nowym wyzwaniem, czyli wdrożeniem najnowszej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Norma ta jest normą odniesienia, na której oparty jest cały system zarządzania Laboratorium. Czeka nas okres wzmożonej pracy przy przechodzeniu na nową normę, co zostanie ocenione podczas kolejnego auditu PCA w listopadzie 2019.

 

 

 

Audit PCA w laboratorium  i wydanie nowego zakresu akredytacji.
Audit PCA w laboratorium  i wydanie nowego zakresu akredytacji.
Audit PCA w laboratorium  i wydanie nowego zakresu akredytacji.
Audit PCA w laboratorium  i wydanie nowego zakresu akredytacji.
Audit PCA w laboratorium  i wydanie nowego zakresu akredytacji.