MPWiK w Lęborku

COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

Utworzono: 24-02-2022

Każdego roku podczas zimowych miesięcy wykonywane jest gruntowne mycie na hali filtrów w stacji uzdatniania wody. Wykorzystywany jest okres, w którym temperatura wody podziemnej zrównuje się z temperaturą otoczenia. W tym czasie rurociągi oraz powierzchnia zbiorników filtracyjnych są suche. To dobry moment na wszelkie zabiegi czyszczące i gruntowną dezynfekcję zewnętrznych powłok rurociągów i filtrów. Właśnie takich czynności dokonano w ostatnich dniach na SUW.

COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY