MPWiK w Lęborku

Historia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku powstało w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. Miało to miejsce 31 maja 1991 r.

 
Dnia 11 marca 1992 r., w celu realizacji Ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Tymczasowy Kierownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wspólnie z Radą Pracowniczą wystąpił do Zarządu Miasta Lęborka z wnioskiem o przekształcenie przedsiębiorstwa w Jednoosobową Spółkę Gminy.
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku zostało, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej w Lęborku w dniu 1 września 1992r., przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 100% udziałem Gminy Miasto Lębork.