MPWiK w Lęborku

Sedes to nie śmietnik

Utworzono: 24-10-2017
Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest powodem częstych awarii na sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp, głównie w obiektach mechanicznego oczyszczania ścieków oraz w części osadowej oczyszczalni.

 

Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania i ma odzwierciedlenie w cenie odbieranych ścieków. Zatory sieci kanalizacyjnej mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy.
 
Przypominamy, czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:
  • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu,
  • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków..,
  • Kości, odpadów kuchennych, skórek i obierek z warzyw i owoców, tłuszczów i olejów,
  • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, substancje chemiczne w nich zawarte są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.
  • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.
Na zdjęciach pokazujemy przykłady awarii pomp na przepompowniach spowodowanych nawijaniem się na wirniki włóknin które znalazły się w sieci kanalizacyjnej. 

Dla wspólnego dobra korzystajmy z kanalizacji w sposób właściwy.

Sedes to nie śmietnik
Sedes to nie śmietnik