MPWiK w Lęborku

Status prawny

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka działa na podstawie
Kodeksu Handlowego, ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 zm. Dz.U. z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i ustawy z 8 marca 1990 roku o samorzadzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz aktu założycielskiego spółki.