MPWiK w Lęborku

Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.

Utworzono: 08-01-2020

W dniu 19.12.2019 PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium.

Zakres akredytacji został:

1) uaktualniony o nowe wydania procedur badawczych:

- oznaczania azotu ogólnego – PB-2 wyd. 5 z dn. 21.11.2019;

- oznaczania fosforu ogólnego – PB-3 wyd. 4 z dn. 21.11.2019;

- oznaczania chlorków – PB-4 wyd. 4 z dn. 21.11.2019;

- oznaczania azotu/jonu amonowego - PB-6 wyd. 3 z dnia 21.11.2019;

- oznaczania fosforu ogólnego – PB-7 wyd. 2 z dn. 21.11.2019.

2) rozszerzony o nową metodę badawczą:

- oznaczania żelaza - PB-8 wyd.1 z dnia 20.09.2019.

Jest to metoda spektrofotometryczna oparta na teście Hach Lange LCK 321. Żelazo oznaczamy w wodzie powierzchniowej i ściekach, akredytowany zakres to 0,20 – 100 mg/l.

Aktualny zakres akredytacji, wydanie nr 7 z dnia 19.12.2019, można znaleźć na stronie www.wodociagi.lebork.pl w dziale Laboratorium - pliki do pobrania, jak i na stronie www.pca.gov.pl.

https://www.wodociagi.lebork.pl/laboratorium/pliki-do-pobrania/

 

Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.
Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.
Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.
Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.
Nowe wydanie zakresu akredytacji PCA dla naszego Laboratorium.