MPWiK w Lęborku
Wymiana wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Wymiana wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Piątek, 8 marca 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w ramach...
Zawiadomienie

Zawiadomienie

Wtorek, 12 lutego 2019

Awaria piaskownika na Oczyszczalni Ścieków.

Awaria piaskownika na Oczyszczalni Ścieków.

Czwartek, 7 lutego 2019

Z powodu dużej ilości zanieczyszczeń włóknistych (ścierki, chusteczki nawilżane itp.) dopływających w ściekach do oczyszczalni, nastąpiło...
Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.

Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.

Piątek, 1 lutego 2019

Na Stacji Uzdatniania Wody zakończono prace malarskie. Odmalowano powłoki zewnętrzne wszystkich filtrów ciśnieniowych.