MPWiK w Lęborku
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Środa, 17 kwietnia 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulicy Młynarskiej...
Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

Piątek, 12 kwietnia 2019

W rozdzielni głównej zasilającej Główną Przepompownię Ścieków MPWiK Lębork wymieniono dwa układy do kompensacji mocy biernej na obu...
Wymiana rodzielnicy sterującej  Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Wymiana rodzielnicy sterującej Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Wymieniono całą rozdzielnicę sterującą Pompownią Strefy Wysokiej oraz przeprowadzono remont generalny pomp łącznie z wymianą silników...
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Czwartek, 4 kwietnia 2019

Trwają prace związane z inwestycją Lęborski Węzeł Przesiadkowy. Prace polegają na wymianie wodociągu wraz z infrastrukturą w ul. Dworcowej.
Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa  ulic:  Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej”.

Kolejny etap wymiany wodociągu w ramach inwestycji „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamcze wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Piątek, 29 marca 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi kolejne prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej realizowanej w...