Fundusze Europejskie
MPWiK w Lęborku
Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków  w Lęborku.
Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków  w Lęborku.
Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków  w Lęborku.
Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków  w Lęborku.
Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków  w Lęborku.

Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Utworzono: 06-12-2022

 

           Dnia 5 grudnia 2022 r. marszałkowie województwa: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Piotr Boniaszczuk dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt.: Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi: 839.270,13 zł. Wartość projektu brutto to 1.390.884,00 zł

            Inwestycja polega na budowie baterii ogniw PV o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc elektryczną Oczyszczalni. Ogniwa będą pracowały jako podstawowe źródło, zapewniające wykorzystanie energii słonecznej dla pokrycia podstawowych potrzeb energetycznych obiektu w okresie wytwarzania energii z promieni słonecznych. Montaż powietrznej pompy ciepła spowoduje wzrost komfortu cieplnego dla osób wykonujących prace w pomieszczeniu, zapewni właściwą temperaturę dla urządzeń w nim naprawianych i spowoduje mniejsze zużycie energii elektrycznej na potrzeby grzewcze. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną dwa nowe źródła energii odnawialnej o łącznej mocy zainstalowanej 0,202 MW. Inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy systemu rozproszonej energetyki w regionie. Realizacja przedsięwzięcia poprawia efektywność energetyczną. W szczególności wnosi wkład w cel określony w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego, jakim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem zasobów energii odnawialnej. Ale nie bez znaczenia jest również kwestia ekologiczna. Efektem przedsięwzięcia będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, na poziomie 142 ton w ciągu roku.