MPWiK w Lęborku

Nowy przepływomierz na Oczyszczalni Ścieków.

Utworzono: 19-11-2021
Dzięki zaangażowaniu pracowników MPWiK udało się zamontować nowy przepływomierz do pomiaru objętościowego przepływu  osadu powrotnego na odpływie jednego z dwóch osadników wtórnych.  Pomimo sporych utrudnień m.in.  z uwagi na miejsce montażu  udało się sprawnie zdemontować stare i zamontować nowe urządzenie, odpowiednio  podłączyć i skonfigurować do poprawnej pracy.
Prawidłowe wartości pomiaru przepływu osadu powrotnego są bardzo istotne gdyż bezpośrednio  wpływają  na proces recyrkulacji zewnętrznej osadu a przez to ogólnie na jakość oczyszczania  ścieków.
Nowy przepływomierz na  Oczyszczalni Ścieków.