MPWiK w Lęborku

ZAPROSZENIE

Utworzono: 08-06-2015

MPWIK Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza na mobilną wystawę Endress+Hauser
Data    09.06.2015           Godzina    10:00-14:00
Miejsce    Oczyszczalnia Ścieków MPWiK Lębork Sp. z o.o. ul. Pionierów 23; 84-300 Lębork

 

Czym jest Mobilna wystawa?
• Samochód demonstracyjny wypełniony modelami i nowościami targowymi
• Funkcjonalne modele, które można dotknąć i sprawdzić
• Interaktywne multimedialne prezentacje dotyczące usług i rozwiązań pod klucz


Na miejscu do Twojej dyspozycji będą Doradca Techniczny oraz specjaliści w zakresie pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury i analizy fizykochemicznej, z którymi możesz porozmawiać o Twojej aplikacji pomiarowej.


Co można zobaczyć i doświadczyć w Mobilnej wystawie:
• Modele prezentujące aparaturę do pomiaru poziomu, ciśnienia, przepływu,
temperatury oraz analizy fizykochemicznej cieczy
• Rozwiązania dla branż przemysłu, które będą przedstawione w czasie rozmów
• Tematy specjalne np. Life Cycle Management, Rozwiązania automatyki, Efektywność
energetyczna
• Komputer z narzędziami programowymi oraz podłączonymi urządzeniami pomiarowymi

ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE