MPWiK w Lęborku

Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Utworzono: 25-07-2023

Pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Lęborku wykonali trudne zadanie polegające na wymianie zużytych membran na dyfuzorach powietrza w reaktorach biologicznych. Zakres prac obejmował: opróżnienie reaktora biologicznego ze ścieków, wyczyszczenie go z piasku, usunięcie szmat pozostałych na dnie zbiornika oraz na  dyfuzorach, wymianie wyeksploatowanych membran na nowe i ponowny rozruch reaktora.

Po usunięciu piasku oraz szmat w reaktorach wymontowano dyfuzory z zużytymi membranami. Następnie zostały wyciągnięte z dna reaktora i przetransportowane do warsztatu oczyszczalni w celu wymiany „starych” membran. Podczas wymiany dokonuje się jednocześnie przeglądu dyfuzorów pod kątem ich stanu technicznego. Uszkodzone przewody rozpraszające powietrze są zastępowane nowymi-sprawnymi. Przed etapem ponownego montowania w reaktorze pracownicy oczyszczalni sprawdzają każdy dyfuzor z nałożoną membraną pod względem ich szczelności. System napowietrzania w reaktorze składa się z 208 sztuk, którą trzeba każdą z osobna sprawdzić. Po wykonaniu wcześniej wspomnianych czynności zamontowano powrotem dyfuzory do reaktora biologicznego.

Dlaczego tak bardzo ważny jest system natleniania w bloku biologicznym?

Bakterie, które w ściekach występują w sposób naturalny razem z innymi mikroorganizmami – pierwotniakami, orzęskami, wrotkami, amebami etc. tworzą żywy organizm zwany osadem czynnym. Ten żywy „organizm” odgrywa pierwszoplanową rolę w oczyszczaniu ścieków. Ich funkcja polega na enzymatycznym rozkładzie związków organicznych na związki mineralne. Do prawidłowej pracy osadu czynnego jest wymagane odpowiednie stężenie tlenu w ściekach. Stąd tak ważne jest utrzymanie w dobrym stanie systemu napowietrzania.

Dzięki wykonanej pracy przez pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lęborku jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej poprzez efektywniejszy proces natleniania. Wymiana membran pozwoli na poprawę jakości ścieków oczyszczonych i zapewnienie ciągłego utrzymywania wysokiej sprawności oczyszczania ścieków.

Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.