MPWiK w Lęborku

Remont bieżni zgarniacza na Oczyszczalni Ścieków

Utworzono: 20-07-2020

Na oczyszczalni ścieków zakończono prace związane z remontem bieżni zgarniacza piasku. Roboty obejmowały skucie spękanej warstwy bieżni, gruntownie powierzchni oraz nałożenie nowej nawierzchni przy wykorzystaniu specjalistycznej zaprawy do regeneracji betonu. Wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi przez pracowników oczyszczalni ścieków.

 

Remont bieżni zgarniacza na Oczyszczalni Ścieków
Remont bieżni zgarniacza na Oczyszczalni Ścieków
Remont bieżni zgarniacza na Oczyszczalni Ścieków