MPWiK w Lęborku

Ogłoszenie o sprzedaży

Utworzono: 06-06-2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanailzacji Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że posiada do sprzedaży samochód ciężarowy RENAULT KC KANGOO, rok produkcji 2002.

Oferty uwzględniające cenę należy  złożyć w kopertach z dopiskiem  „sprzedaż samochodu ciężarowego  RENAULT  KC KONGOO”  w siedzibie Spółki w sekretariacie pok. nr 103 do dnia 04.07.2014 r. do godz. 1000.

Bliższych informacji o stanie technicznym pojazdu udziela p. Adrian Filip nr tel. 59 8634793.