MPWiK w Lęborku

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji

Utworzono: 17-12-2021

 W naszym Laboratorium, odbyła się coroczna ocena w nadzorze Państwowego Centrum Akredytacji. Była to szczególna ocena, ponieważ Laboratorium starało się o przedłużenie akredytacji na kolejne 4 lata. Zespół oceniający potwierdził kompetencje Laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji, co zostało zawarte w raporcie z oceny nr A-2052-2021. Tym samym akredytacja została przedłużona na kolejne 4 lata oraz został rozszerzony i zaktualizowany zakres akredytacji. PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium. Zakres akredytacji został rozszerzony o procedurę badawczą oznaczania siarczanów na testach Hach Lange. Aktualny zakres akredytacji, wydanie nr 9, można znaleźć na naszej stronie www.wodociagi.lebork.pl, w dziale Laboratorium - pliki do pobrania, jak i na stronie www.pca.gov.pl.

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji
Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji