MPWiK w Lęborku

Oferta pracy na zastępstwo

Utworzono: 26-07-2013

MPWiK poszukuje pracownika na czasowe zastępstwo na stanowisko biurowe do Działu Eksploatacji Sieci Wodociagowo-Kanalizacyjnej lub podobne.

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie.

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

- pożądana znajomość zagadnień związanych z obsługą urządzeń i pojazdów mechanicznych.

- pożądana wiedza dotycząca materiałów stosowanych przy budowie i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- pożądana wiedza dotycząca gospodarki magazynowej.

- umiejętność pracy w zespole.

 

Oferta pracy powinna zawierać list motywacyjny oraz CV. Oferty należy składać osobiście w dziale kadr w siedzibie Spółki, Lębork ul. Pionierów 2 - w godzinach pracy.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2013 r.