MPWiK w Lęborku

Wymiana szafy sterowniczej na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.

Utworzono: 13-12-2019

Zakończono montaż szafy sterowniczej na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.  Tym samym  dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników  działu utrzymania ruchu  udało się zamknąć drugi etap modernizacji części elektrycznej Piaskownika. Elementy AKPiA (Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka) w tym miejscu są szczególnie narażone na działanie oparów ścieków.  Nowe aparaty elektryczne, w tym sterownik programowalny sterujący pracą piaskownika i urządzeń pomocniczych zamontowano w szafie sterowniczej ze stali nierdzewnej o wymiarach 1800x1000x400mm. Po montażu nowego sterownika PLC konieczna była  zmiana (migracja) oprogramowania zaimplementowanego podczas ostatniej modernizacji w 2004 r.

Wymiana szafy sterowniczej  na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana szafy sterowniczej  na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana szafy sterowniczej  na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana szafy sterowniczej  na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana szafy sterowniczej  na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana szafy sterowniczej  na piaskowniku Oczyszczalni Ścieków.