MPWiK w Lęborku

Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód

Utworzono: 05-06-2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku obecnie kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej do osiedla „Lębork Wschód”.

Zakres budowy obecnie obejmuje łącznie ok. 1500,00 m sieci, w której skład wchodzi:

- nowy odcinek wodociągu od istniejącej sieci przesyłowej Dn300mm zlokalizowanej w okolicy Stacji Uzdatniania Wody do wysokości zabudowy mieszkaniowej miejscowości Mosty o długości około 700,0 m,   

- odcinek kolektora tłocznego Dn225mm z osiedla Lębork - Wschód do wysokości istniejącego węzła kanalizacji tłocznej w ul. Gdańskiej o długości około 800,0 m.

Ze względu na trudne warunki gruntowe i przejścia pod wodami płynącymi tj. Kanałem Lubowidzkim i Rzeką Łeba roboty budowlane w większości wykonywane są metodą bezwykopową poprzez zastosowanie technologii przewiertów sterowanych.

Wykonanie wymienionego zakresu prac usprawni funkcjonowanie systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w tym rejonie miasta.  Całość inwestycji to koszt ok. 600.000,00 zł.

 

Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód
Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód
Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód
Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód