MPWiK w Lęborku

Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.

Utworzono: 20-12-2019

W ramach robót inwestycyjnych zakończono budowę nowej przepompowni ścieków oraz dokonano przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  w rejonie ulicy Weterynaryjnej.

Zakres prac obejmował:

  1. Wykonanie kompleksowego projektu,
  2. Montaż kompletnej przepompowni z dwiema pompami i szafą sterowniczą z możliwością monitoringu jej pracy w systemie GSM.
  3. Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków - ogrodzenie .
  4. Przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.
Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.
Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.
Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.
Nowa przepompownia ścieków i kanalizacja przy ul.Weterynaryjnej.