MPWiK w Lęborku

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.

Utworzono: 15-03-2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku wykonuje roboty budowlane polegające na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego. MPWiK ma na uwadze, zły stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej oraz brak możliwości jej wyremontowania z powodu istniejącej zabudowy, znajdującej się na sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka dokonuje również  wymiany starego wodociągu żeliwnego zasilającego Oś. Czołgistów w ul. Głowackiego na nowy wodociąg z PE.  Roboty są wykonywane jednocześnie z robotami prowadzonymi przez Gminę Miejską Lębork  inwestycją „Rozbudowa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Lęborku z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” oraz inwestycją „Budowa połączenia drogowo-mostowego ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Czołgistów w Lęborku – budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z mostem na rzece Łebie”.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.