MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

3108, 2023
INFORMACJA NA TEMAT BAKTERII Legionella Pneumophila (Legionella)

INFORMACJA NA TEMAT BAKTERII Legionella Pneumophila (Legionella)

Bakterie Legionella Pneumophila (Legionella) rozwijają się w środowisku wodnym, optymalna temperatura ich życia i rozwoju to około 25 - 50oC. WYSTĘPOWANIE: Legionella pneumophila występuje nacałym świecie. Kolonizuje bardzo zróżnicowane środowiska, wśrodowiskach wodnych jest pasożytem ameb, we wnętrzu których mnoży się. Szczególnie często bakterie Legionella pneumophila spotkać można wciepłych osadach wodnych zdużą ilością glonów, pierwotniaków, wapnia iżelaza. Jako potencjalne źródło zakażenia człowieka należy wymienić miejsca wilgotne wktórych rozmnażanie Legionella pneumophila jest bardzo szybkie: instalacje klimatyzacyjne, rozpylacze pryszniców, krany, wanny zmasażem wodnym, fontanny. Sprzyjające warunki szybkiego wzrostu Legionella pneumophila stanowią instalacje ciepłej wody wykonane ztworzyw sztucznych.
2808, 2023
Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.

Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej.

Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zwarowskiej. Zakończono wykonywanie przejścia pod drogą wojewódzką nr 214, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu pojazdów wykonane zostało metodą przecisku.

2507, 2023
Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Wymiana membran w reaktorach biologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Lęborku wykonali trudne zadanie polegające na wymianie zużytych membran na dyfuzorach powietrza w reaktorach biologicznych. Zakres prac obejmował: opróżnienie reaktora biologicznego ze ścieków, wyczyszczenie go z piasku, usunięcie szmat pozostałych na dnie zbiornika oraz na dyfuzorach, wymianie wyeksploatowanych membran na nowe i ponowny rozruch reaktora.

2605, 2023
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I.

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I.

Trwa budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I . Wodociąg i kanalizacja sanitarna będą zasilały między innymi nowo budowane bloki powstające na tej ulicy.

1905, 2023
Kompleksowa wymiana napędów pneumatycznych i wysp zaworowych na stacji uzdatniania wody

Kompleksowa wymiana napędów pneumatycznych i wysp zaworowych na stacji uzdatniania wody

Na stacji uzdatniania wody trwa kompleksowy remont galerii przewodów technologicznych na hali filtrów.

0304, 2023
Budowa kanalizacji tłocznej w ul. Zwarowskiej.

Budowa kanalizacji tłocznej w ul. Zwarowskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizując zadania inwestycyjne rozpoczęło rozbudowę systemu kanalizacyjnego w przemysłowej części miasta Lęborka. Pierwszym etapem jest budowa kanalizacji tłocznej w ul. Zwarowskiej.

2403, 2023
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Okres zimowy jest czasem przeprowadzania prac remontowych na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku. Jest to konieczne, aby utrzymać infrastrukturę w dobrej kondycji i zapewnić mieszkańcom jakość usług.

2203, 2023
Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Dzień Wody to coroczne wydarzenie obchodzone 22 marca, które ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie wody oraz jej ochronę. Jest to dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku, a od 1993 roku obchodzony na całym świecie.

0903, 2023
COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

COROCZNE ZABIEGI HIGIENICZNO DEZYNFEKCYJNE NA STACJI UZDATNIANIA WODY

Na stacji uzdatniania wody jak co roku przeprowadzono czyszczenie zbiorników filtracyjnych.

2802, 2023
Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Lębork

Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Lębork

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku na podstawie Art. 24 ust. j Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o Zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) w Gdańsku wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryfy i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ujęte we wnioskach niezbędne przychody mają gwarantować ciągłość świadczenia usług oraz pokrywać koszty działalności operacyjnej w kolejnych trzech latach.
2112, 2022
Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

W dniach 16-17.11.2022 odbyła się coroczna ocena naszego laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zespół oceniający potwierdził kompetencje laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji, co zostało zawarte w raporcie nr A-2011-2022. Tym samym zakres akredytacji został zaktualizowany o nowe wydanie procedur oznaczenia fosforu ogólnego i żelaza na testach Hach Lange oraz nowe wydanie normy na pobieranie próbek ścieków - PN-ISO 5667-10:2021-11.

0612, 2022
Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków  w Lęborku.

Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Dnia 5 grudnia 2022 r. marszałkowie województwa: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Piotr Boniaszczuk dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt.: Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200kWp i pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi: 839.270,13 zł. Wartość projektu brutto to 1.390.884,00 zł

0811, 2022
Nowa Studnia głębinowa nr 10

Nowa Studnia głębinowa nr 10

Na ujęciu wody Dolina Łeby w Lęborku wykonano nową studnię głębinową. Nadano jej numer 10.

2308, 2022
Remont wirówki dekantacyjnej ALFA-LAVAL na Oczyszczalni Ścieków

Remont wirówki dekantacyjnej ALFA-LAVAL na Oczyszczalni Ścieków

Remont przeprowadzony został w autoryzowanym Centrum Serwisowym Alfa Laval w Łodzi i swoim zakresem obejmował: Czynności obiektowe: demontaż jednostki wirującej z ramy dekantera, montaż i uruchomienie, kontrola parametrów pracy.