MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

0505, 2021
Zakończono kolejny etap budowy sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego.

Zakończono kolejny etap budowy sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego.

Zakończono kolejny etap budowy sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1. Nowy wodociąg z PE Ø 280 zasila Oś Sportowa i zastąpi stary pracujący z żeliwa.

2904, 2021
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

2604, 2021
Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Lębork

Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Lębork

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1566 z późn. zm.).
2203, 2021
Światowy Dzień Wody 2021 # Water2me

Światowy Dzień Wody 2021 # Water2me

Światowy Dzień Wody obchodzimy corocznie 22 marca. Tematem Światowego Dnia Wody 2021 jest docenianie wody.Wartość wody to znacznie więcej niż jej cena - woda ma ogromną i złożoną wartość dla naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności naszego środowiska naturalnego.Jeśli przeoczymy którąkolwiek z tych wartości, ryzykujemy niewłaściwe zarządzanie tym ograniczonym, niezastąpionym zasobem. Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi, a zarazem związkiem podstawowym, decydującym o istnieniu życia na naszej planecie. Stanowi główny składnik organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu np. do oddychania, regulacji temperatury ciała u zwierząt, umożliwia przemianę pożywienia w energię i przyswajanie substancji odżywczych, usuwa zbędne produkty przemiany materii. Jakie znaczenie ma dla Ciebie woda ? # Water2me

1503, 2021
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku wykonuje roboty budowlane polegające na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego. Spółka dokonuje również wymiany starego wodociągu żeliwnego zasilającego Oś. Czołgistów w ul. Głowackiego na nowy wodociąg z PE.

0203, 2021
Remont kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków

Remont kraty schodkowej na Głównej Przepompowni Ścieków

Krata schodkowa stanowi pierwszy etap mechanicznego oczyszczania ścieków, separuje i odwadniania skratki z napływających ścieków. Po czteroletnim okresie eksploatacji od ostatniej naprawy urządzenie wymagało generalnego remontu. Prace wykonane zostały przez autoryzowany serwis , firmę MEVA-POL z Gdańska. W ramach przeprowadzonych robót zostały wymienione elementy podlegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu takie jak: pręty ruchome nakładki dystansowe dolne przekładki dystansowe sprężyny naciągowe progu kraty łańcuchy napędowe sprężyny gazowe napinaczy łańcuchów Wykonany remont zapewni bezawaryjną i efektywną pracę kraty przez kolejnych kilka lata.

1502, 2021
Montaż nowego przepływomierza w komorze pomiarowej na magistrali okalickiej.

Montaż nowego przepływomierza w komorze pomiarowej na magistrali okalickiej.

Ilość pobranej wody na ujęciu artezyjskim w Okalicach jest opomiarowana bezpośrednio po wydobyciu w odległości około 13 km od Lęborka. Drugi pomiar dokonuje się, w mieście, przed stacją uzdatniania wody, w komorze pomiarowej gdzie zamontowany jest przepływomierz. Aby zapewnić prawidłowy pomiar przepływu wody z ujęcia artezyjskiego konieczny okazał się montaż nowego przepływomierza indukcyjnego wraz z okablowaniem. Ponadto wymieniono skorodowany odcinek rurociągu.

1612, 2020
Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.

Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.

W dniu 01.12.2020 PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium. Zakres akredytacji został rozszerzony o nową normę oznaczania BZT5- PN-EN ISO 5815-1:2019-12, która jest referencyjna w badaniach ścieków oraz wód powierzchniowych i zastąpiła, wycofaną ze zbioru Polskich Norm, normę PN-EN 1899-1:2002.

0910, 2020
Budowa wodociągu w ul. gen. S. Maczka

Budowa wodociągu w ul. gen. S. Maczka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podczas budowy nowej drogi w ul. gen. S. Maczka wybudowało odcinek sieci wodociągowej, który będzie tworzyć zasilenie ul. Zachodniej.

0110, 2020
Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.

Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.

We wrześniu udało się zakończyć realizowaną siłami własnymi przedsiębiorstwa inwestycję: "Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK". Na każdej sekcji w rozdzielnicy zasilającej poszczególną pompę studni głębinowej zamontowano analizator energii elektrycznej umożliwiający odczyt parametrów elektrycznych pompy w czasie rzeczywistym oraz zużycia przez nią energii. Wszystkie dane pomiarowe (m.in. z siedmiu pomp) są archiwizowane i obrabiane w oprogramowaniu na potrzeby tworzenia trendów / wykresów przebiegu stanów/pracy. Ma to posłużyć do wyznaczania na bieżąco wydajności/sprawności pomp, oraz szybszemu zapobieganiu awarii. Stworzona na potrzeby inwestycji aplikacja umożliwia zdalny dostęp do najistotniejszych parametrów pracy pomp oraz Stacji Uzdatniania Wody.

2409, 2020
Remont komór stabilizacji tlenowej na Oczyszczalni Ścieków

Remont komór stabilizacji tlenowej na Oczyszczalni Ścieków

Na Oczyszczalni Ścieków zakończono remont zbiorników stabilizacji tlenowej. W ramach wykonanych prac usunięto zanieczyszczenia z dwóch komór, wymieniono 154 membrany w rusztach napowietrzających oraz 6 elastycznych przewodów sprężonego powietrza zasilających te ruszty.

0309, 2020
Trwa budowa odcinka nowego wodociągu  pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody - ul. Abrahama.

Trwa budowa odcinka nowego wodociągu pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody - ul. Abrahama.

Trwają dalsze prace przy budowie nowej sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody z ul. Abrahama.Obecnie budowany jest odcinek od linii kolejowej nr 202 do ul. Abrahama.

2808, 2020
Kolejny etap budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Kolejny etap budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Trwają dalsze prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Pionierów

1908, 2020
Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.

Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.

W ramach prowadzonych prac konserwacyjnych na oczyszczalni ścieków zdemontowano mieszadła z reaktorów biologicznych. Po oczyszczeniu z nawiniętych skratek i wykonanym przeglądzie technicznym urządzenia zostały ponownie uruchomione.

0708, 2020
Sedes to nie kosz na śmieci.

Sedes to nie kosz na śmieci.

Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest powodem częstych awarii na sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp, głównie w obiektach mechanicznego oczyszczania ścieków oraz w części osadowej oczyszczalni.

0308, 2020
Awaria wodociągu magistralnego zasilającego Mosty i Oś. Wschód.

Awaria wodociągu magistralnego zasilającego Mosty i Oś. Wschód.

W dniu 28.07.2020 doszło do awarii na wodociągu magistralnym Dn 300 zasilającym Oś. Wschód i Mosty. Awaria została szybko i sprawnie usunięta przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zamontowano opaskę naprawczą.