MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2402, 2021
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

1502, 2021
Montaż nowego przepływomierza w komorze pomiarowej na magistrali okalickiej.

Montaż nowego przepływomierza w komorze pomiarowej na magistrali okalickiej.

Ilość pobranej wody na ujęciu artezyjskim w Okalicach jest opomiarowana bezpośrednio po wydobyciu w odległości około 13 km od Lęborka. Drugi pomiar dokonuje się, w mieście, przed stacją uzdatniania wody, w komorze pomiarowej gdzie zamontowany jest przepływomierz. Aby zapewnić prawidłowy pomiar przepływu wody z ujęcia artezyjskiego konieczny okazał się montaż nowego przepływomierza indukcyjnego wraz z okablowaniem. Ponadto wymieniono skorodowany odcinek rurociągu.

1612, 2020
Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.

Audit PCA i wydanie nowego zakresu akredytacji dla Laboratorium.

W dniu 01.12.2020 PCA wydało nowy zakres akredytacji dla naszego Laboratorium. Zakres akredytacji został rozszerzony o nową normę oznaczania BZT5- PN-EN ISO 5815-1:2019-12, która jest referencyjna w badaniach ścieków oraz wód powierzchniowych i zastąpiła, wycofaną ze zbioru Polskich Norm, normę PN-EN 1899-1:2002.

0910, 2020
Budowa wodociągu w ul. gen. S. Maczka

Budowa wodociągu w ul. gen. S. Maczka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podczas budowy nowej drogi w ul. gen. S. Maczka wybudowało odcinek sieci wodociągowej, który będzie tworzyć zasilenie ul. Zachodniej.

0110, 2020
Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.

Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.

We wrześniu udało się zakończyć realizowaną siłami własnymi przedsiębiorstwa inwestycję: "Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK". Na każdej sekcji w rozdzielnicy zasilającej poszczególną pompę studni głębinowej zamontowano analizator energii elektrycznej umożliwiający odczyt parametrów elektrycznych pompy w czasie rzeczywistym oraz zużycia przez nią energii. Wszystkie dane pomiarowe (m.in. z siedmiu pomp) są archiwizowane i obrabiane w oprogramowaniu na potrzeby tworzenia trendów / wykresów przebiegu stanów/pracy. Ma to posłużyć do wyznaczania na bieżąco wydajności/sprawności pomp, oraz szybszemu zapobieganiu awarii. Stworzona na potrzeby inwestycji aplikacja umożliwia zdalny dostęp do najistotniejszych parametrów pracy pomp oraz Stacji Uzdatniania Wody.

2409, 2020
Remont komór stabilizacji tlenowej na Oczyszczalni Ścieków

Remont komór stabilizacji tlenowej na Oczyszczalni Ścieków

Na Oczyszczalni Ścieków zakończono remont zbiorników stabilizacji tlenowej. W ramach wykonanych prac usunięto zanieczyszczenia z dwóch komór, wymieniono 154 membrany w rusztach napowietrzających oraz 6 elastycznych przewodów sprężonego powietrza zasilających te ruszty.

0309, 2020
Trwa budowa odcinka nowego wodociągu  pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody - ul. Abrahama.

Trwa budowa odcinka nowego wodociągu pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody - ul. Abrahama.

Trwają dalsze prace przy budowie nowej sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody z ul. Abrahama.Obecnie budowany jest odcinek od linii kolejowej nr 202 do ul. Abrahama.

2808, 2020
Kolejny etap budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Kolejny etap budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Trwają dalsze prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Pionierów

1908, 2020
Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.

Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.

W ramach prowadzonych prac konserwacyjnych na oczyszczalni ścieków zdemontowano mieszadła z reaktorów biologicznych. Po oczyszczeniu z nawiniętych skratek i wykonanym przeglądzie technicznym urządzenia zostały ponownie uruchomione.

0708, 2020
Sedes to nie kosz na śmieci.

Sedes to nie kosz na śmieci.

Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest powodem częstych awarii na sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp, głównie w obiektach mechanicznego oczyszczania ścieków oraz w części osadowej oczyszczalni.

0308, 2020
Awaria wodociągu magistralnego zasilającego Mosty i Oś. Wschód.

Awaria wodociągu magistralnego zasilającego Mosty i Oś. Wschód.

W dniu 28.07.2020 doszło do awarii na wodociągu magistralnym Dn 300 zasilającym Oś. Wschód i Mosty. Awaria została szybko i sprawnie usunięta przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zamontowano opaskę naprawczą.

2907, 2020
Wymiana rozdzielnicy sterującej częścią osadową na Oczyszczalni Ścieków (OŚ) .

Wymiana rozdzielnicy sterującej częścią osadową na Oczyszczalni Ścieków (OŚ) .

Zakończono modernizację obejmującą wymianę rozdzielnicy kontrolno-sterującej zapewniającej automatyczną pracę urządzeń systemustabilizacji oraz recyrkulacji osadu na Oczyszczalni Ścieków.

2207, 2020
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.rozpoczęło roboty budowlane w ul. Pionierów polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

2007, 2020
Remont bieżni zgarniacza na Oczyszczalni Ścieków

Remont bieżni zgarniacza na Oczyszczalni Ścieków

Na oczyszczalni ścieków zakończono prace związane z remontem bieżni zgarniacza piasku. Roboty obejmowały skucie spękanej warstwy bieżni, gruntownie powierzchni oraz nałożenie nowej nawierzchni przy wykorzystaniu specjalistycznej zaprawy do regeneracji betonu. Wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi przez pracowników oczyszczalni ścieków.

1307, 2020
Montaż nowego mieszadła pompującego na Oczyszczalni Ścieków.

Montaż nowego mieszadła pompującego na Oczyszczalni Ścieków.

W ramach prowadzonych na oczyszczalni ścieków robót inwestycyjnych, na reaktorze biologicznym zainstalowane zostało nowe mieszadło pompujące firmy FLYGT, które zastąpiło wyeksploatowane16-letnie mieszadło tego samego producenta. Nowe urządzenie zapewni wieloletnią bezawaryjną pracę i właściwe parametry ścieków oczyszczonych. Prace montażowe zostały wykonane przy czynnym zaangażowaniu pracowników oczyszczalni ścieków i elektryków grupy remontowej.

3006, 2020
Zakończono budowę wodociągu w ul. Władysława IV.

Zakończono budowę wodociągu w ul. Władysława IV.

Zakończono budowę wodociągu Ø 110 PE w ul. Władysława IV. Nowo wybudowany wodociąg połączył istniejący wodociąg w ul. Mieszka I z wodociągiem zasilającym Oś. Sportowa.