MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

2007, 2018
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Modernizacja sieci wodociągowej -Mosty/ osiedle "Lębork Wschód".
1207, 2018
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Awaria sieci wodociągowej - ul. Grunwaldzka i Sienkiewicza.
2906, 2018
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Awaria sieci wodociągowej - ul. Kartuska, Drętowo i Rybki.
1406, 2018
Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

W dniu 12 czerwca 2018 r. na Oczyszczalnię Ścieków w ramach realizacji zadania: "Roboty - dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"

1206, 2018
INFORMACJA

INFORMACJA

Wysokość zatwierdzonych cen i stawek opłat.
0506, 2018
Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód

Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku obecnie kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej do osiedla „Lębork Wschód”.

1505, 2018
INFORMACJA

INFORMACJA

Taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2803, 2018
Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.Z tej okazji został zorganizowany konkurs fotograficzny pt. „Natura Wody”, którego rozstrzygnięcie połączone zostało z wystawą prac i uroczystym wręczeniem nagródw Centrum Informacji Turystycznej - "Brama Kaszubskiego Pierścienia".

2603, 2018
INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Nr 3/2018 informujemy, żedzień 30.03.2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku.
0903, 2018
Nowy przetwornik i sonda do pomiaru potencjału Redox ścieku w komorze beztlenowej

Nowy przetwornik i sonda do pomiaru potencjału Redox ścieku w komorze beztlenowej

Układy pomiarowe parametrów fizyko chemicznych ścieków są zainstalowane właściwie na każdym odcinku procesu oczyszczania.

0903, 2018
"Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"

"Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"

Zakończono realizację zadania pt. "Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku". Pozwoli to na zmianę sposobu komunikacji pomiędzy jednostkami sterującymi automatyką każdego z obiektów OŚ.

1402, 2018
Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na  Oczyszczalni Ścieków w  Lęborku

Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

W styczniu zakończono rozpoczętą w ubiegłym roku modernizację sterowania i automatyki Przepompowni Ścieków Własnych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

2601, 2018
Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, z okazji „ Światowego Dnia Wody” organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem„NATURA WODY”.

2501, 2018
Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium

Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wyników oceny Polskiego Centrum Akredytacji w naszym Laboratorium, akredytacja nr AB 1504 została przedłużona na kolejne 4 lata.

2212, 2017
Informacja dla mieszkańców Miasta Lęborka.

Informacja dla mieszkańców Miasta Lęborka.

Taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.