MPWiK w Lęborku

AKTUALNOŚCI

0506, 2018
Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód

Dalsza rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Lębork - Wschód

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku obecnie kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej do osiedla „Lębork Wschód”.

1505, 2018
INFORMACJA

INFORMACJA

Taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2803, 2018
Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.Z tej okazji został zorganizowany konkurs fotograficzny pt. „Natura Wody”, którego rozstrzygnięcie połączone zostało z wystawą prac i uroczystym wręczeniem nagródw Centrum Informacji Turystycznej - "Brama Kaszubskiego Pierścienia".

2603, 2018
INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Nr 3/2018 informujemy, żedzień 30.03.2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku.
0903, 2018
Nowy przetwornik i sonda do pomiaru potencjału Redox ścieku w komorze beztlenowej

Nowy przetwornik i sonda do pomiaru potencjału Redox ścieku w komorze beztlenowej

Układy pomiarowe parametrów fizyko chemicznych ścieków są zainstalowane właściwie na każdym odcinku procesu oczyszczania.

0903, 2018
"Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"

"Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku"

Zakończono realizację zadania pt. "Budowa magistrali światłowodowej Oczyszczalni Ścieków w Lęborku". Pozwoli to na zmianę sposobu komunikacji pomiędzy jednostkami sterującymi automatyką każdego z obiektów OŚ.

1402, 2018
Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na  Oczyszczalni Ścieków w  Lęborku

Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

W styczniu zakończono rozpoczętą w ubiegłym roku modernizację sterowania i automatyki Przepompowni Ścieków Własnych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

2601, 2018
Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, z okazji „ Światowego Dnia Wody” organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem„NATURA WODY”.

2501, 2018
Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium

Nowe wydanie certyfikatu i zakresu akredytacji Laboratorium

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wyników oceny Polskiego Centrum Akredytacji w naszym Laboratorium, akredytacja nr AB 1504 została przedłużona na kolejne 4 lata.

2212, 2017
Informacja dla mieszkańców Miasta Lęborka.

Informacja dla mieszkańców Miasta Lęborka.

Taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2112, 2017
INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Nr 6/2017 z 09.11.2017 r. informujemy, żedzień 27.12.2017 r. (środa) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku.
1812, 2017
Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska miejscowość Mosty i Rybki.

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska miejscowość Mosty i Rybki.

Taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2411, 2017
Remont poletek do osuszania piasku

Remont poletek do osuszania piasku

W październiku na terenie Oczyszczalni Ścieków zakończono prace, związane z remontem poletek do osuszania piasku. Poletka zostały wybudowane zgodnie z projektem technologicznym i oddane do eksploatacji w 1992r. Piasek wytrącany jest ze ścieków w komorach piaskownika i kierowany na seperator piasku. W seperatorze następuje wypłukanie z pulpy piasku frakcji organicznej. Do tego celu wykorzystywane są ścieki oczyszczone, a wypłukana organikakierowana jest do przepompowni ścieków własnych.Tak przygotowany piasekprzewożony jest na wyznaczone poletka.

2410, 2017
Sedes to nie śmietnik

Sedes to nie śmietnik

Nieprawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej jest powodem częstych awarii na sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp, głównie w obiektach mechanicznego oczyszczania ścieków oraz w części osadowej oczyszczalni.

2209, 2017
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II

Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II

W nocy z dnia 19-20.09.2017 pracownicy działu sieci wodociągowej uswalali awarię sieci wodociagowej w Rondzie Jana Pawła II. Przed przystąpieniem do prac naprawczych konieczne było uzysakanie powolenia na wejście w skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Prowadzenie robót wiązało się z całkowitym zamknięciem ruchu w obrębie ronda. W związku z tym prace rozpoczęły się ok godziny 22.00 i trwały do godzin porannych nastepnego dnia.